Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS 4200 kontakt
Biogenní aminy HPLC od 2550 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1850 kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka 15000 kontakt
Etanol nízké hodnoty GC 1600 kontakt
Histamin HPLC od 2550 kontakt
Methylrtuť subdodávka kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1850 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 5550 kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC od 2950 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2900 kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní 1640 kontakt
Pyretroidy GC od 2050 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 850 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka od 7600 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 420 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 1000 kontakt
Toxaphen CG 2900 kontakt