CS EN

Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
3-MCPD (3-chlorpropan-1,2-diol) GC kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Aflatoxin M1 HPLC kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC kontakt
Akrylamid HPLC/MS/MS kontakt
Aktivita alkalické fosfatázy fluorimetrie kontakt
Aktivita diastázy metoda dle Phadebase kontakt
Aktivita peroxidázy Storchova zkouška kontakt
Aktivita ureázy volumetrie kontakt
Aktivita vody SOP kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie kontakt
Anorganický arzén subdodávka kontakt
Arašídy alergen ELISA kvantitativní kontakt
Autenticita kakaového prášku více analýz kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Barvivo E 120 - množství HPLC/DAD kontakt
Barvivo E 128 - množství HPLC/MS/MS kontakt
Beta karoten subdodávka kontakt
Bifidobacterium spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Bílkoviny dle Kjeldahla kontakt
Biogenní aminy HPLC kontakt
Bod mrznutí mléka subdodávka kontakt
Campylobacter spp. NK Multiplex PCR kontakt
Campylobacter spp. (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Celer NK Real-time PCR kontakt
Celková mineralizace v nápojích gravimetrie kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Chinin HPLC kontakt
Chlorované pesticidy GC kontakt
Cholesterol GC kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně kontakt
Čistá hmotnost balení - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie kontakt
Čistá hmotnost balení - snadno oddělitelný obsah gravimetrie kontakt
Čistá hmotnost, glazura u mražených ryb gravimetrie kontakt
Čistá svalová bílkovina ČSB nepřímá metoda kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Cronobacter spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Cukry - mono a disacharidy HPLC kontakt
Cyklamát, kyselina cyklamová HPLC kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA kontakt
Deoxynivalenol HPLC kontakt
Detekce DNA bažanta NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA brambor NK PCR kontakt
Detekce DNA buvola NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA daňka NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA husy NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA jelena (jelen lesní) NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA jelena (jelen sika) NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA kachny NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA kachny NK Real-time PCR kontakt
Detekce DNA koně NK Real-time PCR kontakt
Detekce DNA kozy NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA krůty NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA kukuřice NK PCR kontakt
Detekce DNA kuřete NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA lososa obecného NK Real-time PCR kontakt
Detekce DNA obratlovců NK PCR kontakt
Detekce DNA ovce NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA prasete NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA řepky NK PCR kontakt
Detekce DNA rostlin 4 druhů v jednom vzorku NK PCR kontakt
Detekce DNA rýže NK PCR kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení kontakt
Detekce DNA skotu NK Real-time PCR kontakt
Detekce DNA skotu NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA sóji NK PCR kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA srny NK PCR-RFLP kontakt
Detekce DNA zajíce NK PCR-RFLP kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení kontakt
Detekce ostatních druhů dle dohody NK PCR-RFLP kontakt
Detekce rostlinné DNA NK PCR kontakt
Detekce živočišné DNA více druhů v jednom vzorku NK PCR-RFLP kontakt
Determinace pohlaví u skotu NK PCR-RFLP kontakt
Dextriny, škrobové deriváty průkaz kontakt
Dioxiny, PCB s dioxinovým efektem subdodávka kontakt
Druhové určení masa (drůbeží, vepřové, hovězí, koňské, skopové) ELISA kvalitativní kontakt
Dusičnany FIA kontakt
Dusitany FIA kontakt
Energetická hodnota výpočet kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP kontakt
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů STEC NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Etanol nízké hodnoty GC kontakt
Etanol v nápojích pyknometrie kontakt
Fipronil GC kontakt
Formaldehyd fotometrie kontakt
Fosfáty (fosforečnany) ICP-OES kontakt
Fosforovodík, fosfan fotometrie kontakt
Ftaláty GC kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS kontakt
Histamin HPLC kontakt
Hmotnost pevného podílu - nesnadno oddělitelný obsah gravimetrie kontakt
Hmotnost pevného podílu - snadno oddělitelný obsah gravimetrie kontakt
Hořčice alergen ELISA kvantitativní kontakt
Hydroxymetylfurfural, HMF fotometrie, HPLC kontakt
Identifikace inhibiční látky HPLC/MS/MS kontakt
Inulin subdodávka kontakt
Jódové číslo tuku titračně kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně kontakt
Kasein alergen ELISA kvantitativní kontakt
Kešu ořechy alergen ELISA kvantitativní kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Kofein, teobromin HPLC kontakt
Kolagen a hydroxyprolin fotometrie kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Komplexní senzorické vyšetření ČSN ISO kontakt
Konduktivita medu konduktometrie kontakt
Konfirmace inhibiční látky HPLC/MS/MS kontakt
Konfirmační analýza antibiotik v medu HPLC/MS/MS kontakt
Korýši NK Real-time PCR kontakt
Kyanovodík fotometrie kontakt
Kyselina mléčná GC kontakt
Kyselina askorbová a isoaskorbová (erythorbová) HPLC kontakt
Kyselina citrónová HPLC kontakt
Kyselina glutamová a glutamáty HPLC kontakt
Kyselina jantarová, mléčná,β-hydroxymáselné (kompletní stanovení) GC kontakt
Kyselina octová, propionová, mléčná, máselná GC kontakt
Kyselina propionová a octová GC kontakt
Kyselina sorbová, benzoová, parahydroxybenzooová HPLC kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Laktóza enzymaticky kontakt
Lepek (gluten) ELISA kvantitativní kontakt
Lískové ořechy alergen ELISA kvantitativní kontakt
Listeria monocytogenes NK PCR kontakt
Listeria monocytogenes NK Multiplex PCR kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Lupina alergen ELISA kvantitativní kontakt
Mandle alergen ELISA kvantitativní kontakt
Mastné kyseliny GC kontakt
Měkkýši NK Real-time PCR kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS kontakt
Metanol v lihu a lihovinách GC kontakt
Methylrtuť subdodávka kontakt
Minerální látky ICP-MS, ICP-OES kontakt
Minerální olej, uhlovodíky C10 - C40 subdodávka kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES kontakt
Mléko alergen ELISA kvantitativní kontakt
Morfin, kodein HPLC/MS/MS kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS kontakt
Nasycené mastné kyseliny GC kontakt
Natamycin HPLC/MS/MS kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie kontakt
Netuky v másle gravimetrie kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie kontakt
Nitrosaminy subdodávka kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 4) více analýz kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 7) více analýz kontakt
Nutriční hodnoty potravin (rozsah BIG 8) více analýz kontakt
Obsah kakaa HPLC kontakt
Obsah masa více analýz kontakt
Obsah rybího masa více analýz kontakt
Obsah vajec, vaječného žloutku více analýz kontakt
Obsah žloutku ve vaječných likérech fotometrie kontakt
Ochratoxin A HPLC kontakt
Organofosforové pesticidy GC kontakt
Oxid siřičitý a siřičitany volumetrie, gravimetrie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie kontakt
Patulin HPLC kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie kontakt
Peroxidové číslo v másle subdodávka kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC kontakt
pH potenciometrie kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Polyalkoholy HPLC kontakt
Polyaromatické uhlovodíky (PAU, PAH) HPLC kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza kontakt
Polyfosfáty - množství ICP-OES, Kjeldahl kontakt
Polyfosfáty - přítomnost TLC kontakt
Poměr kolagen/bílkovina fotometrie/Kjeldahlova metoda kontakt
Popel gravimetrie kontakt
Profil mastných kyselin v tuku GC kontakt
Provařenost masných výrobků koagulační test kontakt
Průkaz cizího tuku v mléčném tuku GC kontakt
Průkaz přítomnosti antibiotik v medu Metoda RIA, CHARM II kontakt
Průkaz stafylokokových enterotoxinů ELFA kvalitativní kontakt
Průkaz strojně odděleného masa mikroskopická metoda + chemie kontakt
Pseudomonas aeruginosa kultivační metoda - SOP kontakt
Pseudomonas spp. kultivační metoda - SOP kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO kontakt
Pyretroidy GC kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - selektivní rychlotest selektivní rychlotest kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - širokospektrální rychlotest širokospektrální rychlotest kontakt
Rezidua lepku v pivu a škrobech ELISA kvantitativní kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - amitraz, tau-fluvalinát, coumaphos GC kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antibiotika a chemoterapeutika HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antikokcidika HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - avermektiny HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - antiparazitika - benzimidazoly HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - karbamáty HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs) HPLC/MS/MS kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 kontakt
Ryba NK Real-time PCR kontakt
Sacharidy dopočet kontakt
Sacharin, aspartam, acesulfam K HPLC kontakt
Sacharóza, glukóza, fruktóza - v medu HPLC kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Salmonella spp. - stěrovka kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní kontakt
Sezam alergen ELISA kvantitativní kontakt
Silice v koření volumetrie kontakt
Sitosterol, stigmasterol, stigmastanol GC kontakt
Skořápky a podskořápkové blány gravimetrie kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky kontakt
Sója alergen ELISA kvantitativní kontakt
Sorbitol, maltitol HPLC kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza kontakt
Stanovení ochranné atmosféry kontakt
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie kontakt
Sůl (Na) z obsahu sodíku kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO kontakt
Suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami subdodávka kontakt
Sušina (refraktometricky) refraktometricky kontakt
Sušina tukuprostá, tuk v sušině výpočet kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie kontakt
Syntetická potravinářská barviva - množství HPLC kontakt
Syntetická potravinářská barviva - přítomnost TLC/identifikace kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS kontakt
Taurin subdodávka kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
termofilní mikroorganisny kultivační metoda - SOP kontakt
Termostatová zkouška ČSN kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie kontakt
Titrační kyselost volumetrie kontakt
Toxaphen CG kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce kontakt
Tuk butyrometricky butyrometricky kontakt
Tukuprostá kakaová sušina HPLC kontakt
Vápník (Ca) ICP-OES kontakt
Vejce alergen ELISA kvantitativní kontakt
Vibrio spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Vitamín C HPLC kontakt
Vitamíny v potravinách subdodávka kontakt
Vláknina dietární (TDF) enzymaticko-gravimetrická metoda kontakt
Vlašské ořechy alergen ELISA kvantitativní kontakt
Voda v medu refraktometricky kontakt
Volná voda v drůbeži RW více analýz kontakt
Volná voda v drůbeži W/RP více analýz kontakt
Vyšší alkoholy a aldehydy GC kontakt
WPNI turbidimetrie kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO kontakt
Zearalenon HPLC kontakt
Zoohygiena - intenzita osvětlení SOP kontakt
Zoohygiena - měření koncentrace amoniaku a oxidu uhličitého SOP kontakt
Zoohygiena - teplota, vlhkost vzduchu SOP kontakt