Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 64 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 169 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 990 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 328 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 169 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 235 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 439 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt
Salmonella spp. metodou ELISA ELISA kvalitativní 290 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 169 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 19 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 330 kontakt