CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Adenovirus papoušků NK PCR kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) NK PCR kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Aeromonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně kontakt
Alcaligenes faecalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně kontakt
Amoniak instrumentálně kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně kontakt
Anaplasma phagocytophilum + Ehrlichia spp. NK PCR kontakt
Anaplasma phagocytophilum + TBEV + Borrelia + Ehrlichia NK PCR kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Arcanobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) protilátky hemaglutinačně inhibiční test (HIT) kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) původce izolace viru na kuřečích embryích kontakt
Aviární polyomavirus NK PCR kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Beta karoten subdodávka kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bordetella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Boredetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Borrelia + TBEV NK PCR kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Brucella melitensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Brucella spp. NK PCR kontakt
BSE antigen imunohistochemie kontakt
Campylobacter jejuni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida albicans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně kontakt
Cholinesteráza instrumentálně kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion ELISA kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion Western blot kontakt
Cirkoviróza papoušků (PBFDV) NK PCR kontakt
Citrobacter freundii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Citrobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR kontakt
Clostridium spiriforme původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spp. (perfringens, piliforme) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium kutscheri původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF kontakt
Devriesea agamarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Diagnostický profil - FRETKA instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - KRÁLÍK, MORČE instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PLAZI instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PTÁCI instrumentálně kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie kontakt
Dirofilarióza - Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens antigen, protilátky imunochromatografický test kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test kontakt
Edwardsiella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Eimeria - druhová identifikace NK PCR kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímý imunofluorescenční test (IFAT)** kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC kontakt
Fibrinogen subdodávka kontakt
flotační metoda - kokcídie, tasemnice, škrkavky, roupi, jazyčnatky původce mikroskopie kontakt
Fosfidy screeningový test kontakt
Fosfor (P) instrumentálně kontakt
Francisella tularensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Fusobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně kontakt
Haemophilus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Helicobacter mustelae (spp.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie kontakt
Herpesvirová enteritida kachen NK PCR kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida NK Real-time PCR kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Herpesvirus papoušků (Pachecova nemoc) NK PCR kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie kontakt
Kaliciviróza koček NK Real-time RT-PCR kontakt
Kaliciviróza koček protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Karbofuran GC kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Koronavirus psů (CCV) NK RT-PCR kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně kontakt
Laktát subdodávka kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Mangan instrumentálně kontakt
Měď instrumentálně kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně kontakt
Močový kámen mikroskopie kontakt
Močový sediment mikroskopie kontakt
Mor králíků (RHDV 1+2) NK RT-PCR kontakt
Mor králíků (RHDV) antigen ELISA Ag kontakt
Moraxella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Morganella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
MRSA - Methycilin rezistentní Staphylococcus aureus (mec C) NK PCR kontakt
Myxomatóza NK PCR kontakt
Neisseria spp původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK kontakt
Onemocnění přenášená krevsajícími členovci (dirofilarióza, ehrlichióza, anaplasmóza, borelióza) antigen, protilátky imunochromatografický test kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) NK PCR kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Parazitologické vyšetření - nativní preparát (bičíkovci, nálevníci, meňavky) původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu plazů původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie kontakt
Parvoviróza hus NK PCR kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) NK PCR kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Pasteurella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Prevotella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Proteus mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Providencia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas fluorescens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Psinka antigen imunofluorescence kontakt
Psinka (CDV) NK RT-PCR kontakt
Psinka (CDV) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Scrapie antigen imunohistochemie kontakt
Selen instrumentálně kontakt
Serratia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptobacillus moniliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus pneumoniae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Strychnin TLC kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* kontakt
Treponema cuniculi původce Mikroskopický preparát kontakt
Treponema paraluiscuniculi původce Mikroskopický preparát kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky pomalá aglutinace (PA) kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) NK PCR kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně kontakt
Virová hepatitida kachen (typ 1) NK PCR kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR kontakt
Vitamín A subdodávka kontakt
Vitamín B12 subdodávka kontakt
Vitamín D subdodávka kontakt
Vitamín E subdodávka kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Železo instrumentálně kontakt
Zinek instrumentálně kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně kontakt