SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 150 kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 350 - 645 kontakt
Adenovirus papoušků NK PCR 600 kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) NK PCR 600 kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 950 kontakt
Aeromonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab 231 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA 297 kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR 1100 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 50 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 50 kontakt
Alcaligenes faecalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440-590 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 50 kontakt
Amoniak instrumentálně 100 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 50 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1600 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Arcanobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 380 - 530 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 50 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab 77 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB 88 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) 88 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru 440 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR 800 kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) protilátky hemaglutinačně inhibiční test (HIT) 165 kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) původce izolace viru na kuřečích embryích 2200 kontakt
Aviární polyomavirus NK PCR 600 kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 305 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 600 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 50 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 40 - 150 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 605 kontakt
Bordetella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 440 - 605 kontakt
Boredetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) 88 kontakt
Brucella melitensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 440 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 33 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 55 kontakt
Brucella spp. NK PCR 500 kontakt
BSE antigen imunohistochemie 6070 kontakt
Campylobacter jejuni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Candida albicans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 50 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 66 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 50 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 50 kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion ELISA 980 kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion Western blot 980 kontakt
Cirkoviróza papoušků (PBFDV) NK PCR 600 kontakt
Citrobacter freundii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Citrobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 500 kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR 550 kontakt
Clostridium spiriforme původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 305 - 650 kontakt
Clostridium spp. (perfringens, piliforme) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 305 -650 kontakt
Corynebacterium kutscheri původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 460 - 610 kontakt
Corynebacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 555 - 705 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 150 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 800 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 500 kontakt
Devriesea agamarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 495 kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie 230 kontakt
Dirofilarióza - Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens původce Knottův test (detekce mikrofilárií) 100 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 100 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 200 kontakt
Edwardsiella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Eimeria - druhová identifikace NK PCR 1000 kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímý imunofluorescenční test (IFAT)** 300 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
epizootické hemoragické onemocnění jelenovitých (EHDV) NK Real-time RT-PCR 900 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1300 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
flotační metoda - kokcídie, tasemnice, škrkavky, roupi, jazyčnatky původce mikroskopie 100 kontakt
Fosfidy screeningový test 200 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 50 kontakt
Francisella tularensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 280 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 - 430 kontakt
Fusobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 - 430 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 50 kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 320 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 50 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Haemophilus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Helicobacter mustelae (spp.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 50 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 250 - 500 kontakt
Herpesvirová enteritida kachen NK PCR 600 kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida NK PCR 600 kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 650 kontakt
Herpesvirus papoušků (Pachecova nemoc) NK PCR 600 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 50 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Kaliciviróza koček NK RT-PCR 900 kontakt
Kaliciviróza koček protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 1100 kontakt
Karbofuran GC 1450 - 1650 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab 149 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab 132 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 72 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag 347 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR 800 /1000 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) 440 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Koronavirus psů (CCV) NK RT-PCR 800 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 50 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 50 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 70 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 100 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 350 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 50 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 50 kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test 500 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 220 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1450 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 50 kontakt
Mor králíků (RHDV) antigen ELISA Ag 165 kontakt
Mor králíků (RHDV) NK RT-PCR (RHDV1) 800 kontakt
Mor králíků (RHDV) NK RT-PCR (RHDV2) 800 kontakt
Moraxella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 290- 705 kontakt
Morganella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Myxomatóza NK PCR 600 kontakt
Neisseria spp původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK 30 kontakt
Onemocnění přenášená krevsajícími členovci (dirofilarióza, ehrlichióza, anaplasmóza, borelióza) antigen, protilátky imunochromatografický test 640 kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) NK PCR 600 kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 650 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 100 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 350 kontakt
Parazitologické vyšetření - nativní preparát (bičíkovci, nálevníci, meňavky) původce mikroskopie 50 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 400 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 50 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 70 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 100 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 160 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 200 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu plazů původce mikroskopie 120 - 150 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie 70 kontakt
Parvoviróza hus NK PCR 600 kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) NK PCR 600 kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 440 kontakt
Pasteurella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Prevotella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 290 kontakt
Proteus mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Providencia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Pseudomonas fluorescens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Psinka antigen imunofluorescence 300 kontakt
Psinka (CDV) NK RT-PCR 900 kontakt
Psinka (CDV) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 440 kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR 700 kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR 800 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-590 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Scrapie antigen imunohistochemie 6070 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Serratia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptobacillus moniliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 690 kontakt
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus pneumoniae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Strychnin TLC 450 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 300 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 700 kontakt
Treponema cuniculi původce Mikroskopický preparát 50 kontakt
Treponema paraluiscuniculi původce Mikroskopický preparát 50 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 100 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 50 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky rychlá aglutinace (RA) 28 kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky pomalá aglutinace (PA) 121 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 50 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 50 kontakt
Virová hepatitida kachen (typ 1) NK PCR 900 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 200 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 700 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 800 kontakt
Vitamín A subdodávka 450 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 350 kontakt
Vitamín D subdodávka 1300 kontakt
Vitamín E subdodávka 450 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 375 kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 690 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 350 kontakt