SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 50 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 50 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 50 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 50 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 50 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 50 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 50 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 50 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 50 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 100 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 200 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1300 kontakt
Fosfidy screeningový test 200 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 50 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 50 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 50 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 250 - 500 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 500 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 50 kontakt
Karbofuran GC 1450 - 1650 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 50 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 50 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 50 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 50 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1450 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 100 až 1000 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 200 kontakt
Strychnin TLC 450 kontakt
Sůl v játrech volumetrie 150 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 50 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 50 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 50 kontakt