Toxikologie

Toxikologie

Biochemie

Biochemie

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 300 kontakt
Diagnostický profil - ANEMIE instrumentálně 550 kontakt
Diagnostický profil - GERIATR instrumentálně 1400 kontakt
Diagnostický profil - GIT instrumentálně, kultivace a identifikace (MALDI -TOF) 2115 kontakt
Diagnostický profil - JATERNÍ PROFIL instrumentálně 720 kontakt
Diagnostický profil - NEFRO instrumentálně 400 kontakt
Diagnostický profil - PANKREAS instrumentálně 2010 kontakt
Diagnostický profil - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ instrumentálně 330 kontakt
Diagnostický profil - PREVENCE instrumentálně 500 kontakt
Diagnostický profil - PU/PD instrumentálně 620 kontakt
Diagnostický profil - SVALY instrumentálně 135 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně 110 kontakt
Kortizol instrumentálně 350 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
Pankreatická lipáza (PLI) - pes instrumentálně 220 kontakt
Psí C-reaktivní protein (CRP) instrumentálně 135 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Symetrický dimethylarginin (SDMA) subdodávka od 400 kontakt
T4 instrumentálně 350 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
TSH instrumentálně 390 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 260 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt