Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aminokyseliny subdodávka od 2700 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka od 2350 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 20 - 2460 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 290 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 270 - 1300 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 590 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 700 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 150 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 20 - 2970 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 600 kontakt
Popel gravimetrie 350 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 440 - 575 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 200 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 290 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 230 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 590 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 380 kontakt
Vitamín A, E subdodávka od 2150 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 590 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 590 kontakt