Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 150 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 270 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 270 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1450 kontakt
Biochemická spotřeba kyslíku (BSK5) subdodávka od 550 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka od 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 270 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 2785 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 220 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 270 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 220 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 380 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 430 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 110 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1333 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 815 - 1129 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2180 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 2115 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2580 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 2930 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1333 - 1733 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 110 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka od 700 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka od 500 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 520 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 240 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1650 kontakt
pH vody potenciometrie 110 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1600 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 110 - 380 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS od 4950 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 125 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1650 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 240 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 11445 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1299 - 1776 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 230 - 350 kontakt
Zákal turbidimetrie 220 kontakt