SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (screeening) 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu 190 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 2 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 4, 7 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 10 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 12 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 13 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) NK PCR 600 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 1170 - 1740 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Actinobacillus rosii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Actinobaculum suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab 235 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA 297 kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR 1210 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1750 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
Atypický porcinní pestivirus (APPV, kongenitální tremor) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab 85 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru 484 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR 600 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Border choroba (BD) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 730 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK Real-time PCR 770 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace, Antibiogram (MIC) 2050 kontakt
Brachyspira innocens NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira innocens původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira intermedia NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira murdochii NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira murdochii původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira pilosicoli NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira pilosicoli NK Real-time PCR 770 kontakt
Brachyspira pilosicoli původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira spp. NK PCR 660 kontakt
Brachyspira spp. původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira suanatina původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 61 kontakt
Brucella spp. NK PCR 660 kontakt
Campylobacter foetus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 605 - 755 kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Červenka prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test 450 kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 500 kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR 880 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR 660 kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA 550 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 158 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 146 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 880 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 605 kontakt
Diagnostický profil - Kloubní patogeny prasat: M. hyorhyorrhinis + M. hyosynoviae + H. parasuis NK PCR/Real-time PCR 1870 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PED + Rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1540 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PED + VGP + Rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1760 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: Rotavirus A, B, C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1540 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: M. hyorrhinis + M. hyosynoviae + M. hyopneumoniae NK Real-time PCR 1815 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyo + PCV2 + SIV + PRCV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyop + Mhyor + PCV2 + SIV + PRCV + PCMV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 3080 kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie 270 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 220 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 660 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6) 880 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 8) - porcinní sapelovirus 880 kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae (celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (kolonizační faktory) - detekce virulentních faktorů 250 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (faktory patogenity) - detekce virulentních faktorů 605 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1450 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 220 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Fusobacterium gastrosuis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 600 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 388 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) protilátky ELISA Ab 280 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK PCR 660 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Haemophillus parasuis (Glässerova choroba) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 820 kontakt
Haemophilus parasuis stanovení sérotypu NK Multiplex PCR 2600 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Karbofuran GC 1600 - 1850 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab 140 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 80 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag 82 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) 484 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 77 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 121 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) protilátky ELISA Ab 275 kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR 600
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR /Real-time PCR 800 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 194 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 267 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 795 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1600 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 310 kontakt
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) protilátky ELISA Ab 160 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma hyorhinis NK Real-time PCR 770 kontakt
Mycoplasma hyosynoviae NK Real-time PCR 770 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
Mycoplasma suis NK Real time PCR 880 kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK 33 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 110 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 424 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 550 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 61 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 194 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) NK PCR - detekce tox A genu 600 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) toxin Průkaz antigenu PMT ELISA testem 450 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) 220 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny 360 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní 500 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 605 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní 770 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 990 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR 770 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR 880 kontakt
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek 90 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab 143 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) 900 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní 660 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab 160 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) 182 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR 770 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR 825 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV 2500 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) 160 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV 242 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) NK RT-PCR 880 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) - salmonelóza prasat 145 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Sarcoptes scabiei var. suis protilátky ELISA Ab 242 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Souprava na odběr vzorku orálních tekutin /slin k průkazu viru metodou PCR i protilátek metodou ELISA (např. PRRS, SIV, PCV2) 145 kontakt
Spirochety původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 630 - 700 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus hyicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1010 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 1150 kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Streptococcus suis stanovení sétotypu NK Multiplex PCR 2600 kontakt
Strychnin TLC 500 kontakt
Sůl v játrech volumetrie 165 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 110 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab 187 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 220 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK RT - PCR 880 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) 165 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) 1100 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV 2500 kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR 880 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) protilátky ELISA Ab 280 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK RT-PCR 880 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 455 kontakt
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Yersinia spp. protilátky ELISA Ab 146 kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 260 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt