SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Actinobacillus equuli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 570 - 720 kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Africký mor koní (AMK) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Africký mor koní (AMK) NK Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1750 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
Bacillus piliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 450-710 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 730 kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) NK Real-time PCR 700 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella spp. NK PCR 660 kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) NK RT-PCR/Real –time RT-PCR 1100 kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test 450 kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 500 kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR 880 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Corynebact. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Cryptococcus neoformans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 630 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 300 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 158 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 146 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 880 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 605 kontakt
Dermatophilus congolensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie 270 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 220 kontakt
EHV 1 NK PCR 660 kontakt
EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 NK PCR 1760 kontakt
EHV 1 + EHV 4 protilátky ELISA Ab 182 kontakt
EHV 1 + EHV 4 NK PCR 990 kontakt
EHV 2 NK Real-time PCR 880 kontakt
EHV 4 NK PCR 660 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 660 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Equinní rhinovirus typ A (ERAV) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1450 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Fosfidy screeningový test 220 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Herpesviróza koní antigen imunofluorescence 363 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum protilátky RVK - mikrometoda 160 kontakt
Infekční anémie koní (AIE) protilátky imunodifúzní test (IDT) 160 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky virus neutralizační test (VNT) 200 kontakt
Karbofuran GC 1600 - 1850 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 77 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 121 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test 880 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 194 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 267 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 795 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1600 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 110 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 424 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 194 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) 500 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Respirační profil koní (EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 + virus influenzy koní) NK PCR 2420 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 690 - 540 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Staphylococcus pseudintermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 750 kontakt
Streptococcus equi subsp. equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Strychnin TLC 500 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
Taylorella equigenitalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 760 - 910 kontakt
Taylorella equigenitalis NK Real time PCR 880 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 110 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Trichophyton equinum NK PCR-RFLP 880 kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Trypanosoma evansi protilátky CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) 1320 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 250 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 800 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) protilátky ELISA 164 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR 880 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR 990 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Vozhřivka (VO) - Maleus - Burkholderia mallei protilátky RVK - mikrometoda 160 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 455 kontakt
Yersinia enterocolitica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt