CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aviární reovirus (ARV) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární reovirus (ARV) NK RT - PCR kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae(celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK PCR kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK Real-time PCR kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) NK PCR kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) NK PCR kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt