SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Carp Edema Virus (CEV) NK Real-time PCR 880 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Epizootická haematopoetická nekróza (EHN) NK PCR na dotaz kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK RT - PCR 800 kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) virus - antigen ELISA Ag 182 kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) NK RT - PCR 1100 kontakt
Infekční nekróza pankreatu (IPN) NK Real-time RT - PCR 1100 kontakt
Izolace původců virových nákaz ryb na BK (IHN, IPN, VHS, EHN, SVC) virus izolace viru na BK 1760 kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) NK RT - PCR 1100 kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) virus - antigen ELISA Ag 82 kontakt
Koi herpesviróza (KHV) NK Real time PCR/PCR 1320 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Typizace virových kmenů ryb NK Sekvenační analýza 2450 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) virus - antigen ELISA Ag 165 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK RT - PCR 800 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK Real-time RT - PCR 1000 kontakt