CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Africký mor koní (AMK) protilátky ELISA Ab kontakt
Africký mor koní (AMK) NK Real-time RT-PCR kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Infekční anémie koní (AIE) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Taylorella equigenitalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) protilátky ELISA kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR kontakt
Vozhřivka (VO) - Maleus - Burkholderia mallei protilátky RVK - mikrometoda kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence kontakt