CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
Melissococcus pluton NK PCR kontakt
Melissococcus plutonius NK PCR kontakt
Melissococcus plutonius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR kontakt
Paenibacillus larvae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt