Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2300 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1600 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 210 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 420 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 58 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 196 - 362 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 159 - 325 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 520 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 900 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
BHA, BHT subdodávka 3800 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 590 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 210 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 210 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 950 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1600 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 159 - 242 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 255 - 413 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 945 - 1411 kontakt
Fluoridy subdodávka 2450 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Jód subdodávka 2400 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 210 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 590 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 318 - 467 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 353 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 325 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 477 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 695 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 747 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 588 - 1054 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 495 - 972 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 502 - 968 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 493 - 959 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4950 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 240 - 610 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 240 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1600 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 590 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 210 kontakt
pH potenciometrie 110 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 353 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 159 - 242 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 235 - 325 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 242 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M - SOP 421 - 898 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 387 - 853 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 159 - 325 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3850 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 17 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 450 kontakt
Vitamín C HPLC 1300 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 315 - 792 kontakt
Zearalenon HPLC 1600 kontakt