CS EN

SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie kontakt
Actinobacillus equuli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobacillus lignieresii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (screeening) kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 2 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 4, 7 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 10 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 12 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 13 APP kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) NK PCR kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (sérotypizace) sérotyp dle domluvy kontakt
Actinobacillus rosii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinobaculum suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinomyces bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie kontakt
Actinomyces pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Adenovirová salpingitida (EDS, syndrom poklesu snášky) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) kontakt
Adenovirus papoušků NK PCR kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) NK PCR kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Aeromonas salmonicida původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Aeromonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Africký mor koní (AMK) protilátky ELISA Ab kontakt
Africký mor koní (AMK) NK Real-time RT-PCR kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně kontakt
Alcaligenes faecalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně kontakt
Amoniak instrumentálně kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně kontakt
Anaplasma phagocytophilum NK Real-time PCR kontakt
Anaplasma phagocytophilum + Ehrlichia spp. NK PCR kontakt
Anaplasma phagocytophilum + TBEV + Borrelia + Ehrlichia NK PCR kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu kontakt
Antinukleární protilátky (ANA test) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Arcanobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně kontakt
Atypický porcinní pestivirus (APPV, kongenitální tremor) NK Real-time RT-PCR kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR kontakt
Aviární adenovirus - sérotyp 1 (FAdV1) protilátky imunodifuzní test (IDT) kontakt
Aviární adenovirus sk.1 (FAdV Gp1 = sérotypy 1-11) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární adenovirus sk.1 (FAdV Gp1 = sérotypy 1-11) NK PCR kontakt
Aviární encefalomyelitida (AE) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární leukóza (ALV) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) protilátky hemaglutinačně inhibiční test (HIT) kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) původce izolace viru na kuřečích embryích kontakt
Aviární pneumovirus (APV - TRT/SHS) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární pneumovirus (APV - TRT/SHS) NK RT - PCR kontakt
Aviární polyomavirus NK PCR kontakt
Aviární reovirus (ARV) protilátky ELISA Ab kontakt
Aviární reovirus (ARV) NK RT - PCR kontakt
Bacillus piliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Beta karoten subdodávka kontakt
BHBA subdodávka kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz kontakt
Border choroba (BD) protilátky ELISA Ab kontakt
Border choroba (BD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Border choroba (BD) NK Real-time RT-PCR kontakt
Bordetella avium původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Bordetella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Boredetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Borrelia + TBEV NK PCR kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) protilátky IgM + IgG ELISA Ab kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) NK PCR kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) NK Real-time PCR kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion ELISA kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion imunochromatografický test kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion Western blot kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK Real-time PCR kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace, Antibiogram (MIC) kontakt
Brachyspira innocens NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira innocens původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira intermedia NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira murdochii NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira murdochii původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira pilosicoli NK PCR - RFLP kontakt
Brachyspira pilosicoli NK Real-time PCR kontakt
Brachyspira pilosicoli původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira spp. NK PCR kontakt
Brachyspira spp. původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brachyspira suanatina původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace kontakt
Brucella melitensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky Rose bengal test (RBT) kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Brucella ovis (infekční epididymitis beranů) protilátky ELISA Ab kontakt
Brucella ovis (infekční epididymitis beranů) protilátky RVK - mikrometoda kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Brucella spp. NK PCR kontakt
BSE antigen imunohistochemie kontakt
Campylobacter foetus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis NK PCR kontakt
Campylobacter jejuni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter jejuni, C. spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Campylobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida albicans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Carp Edema Virus (CEV) NK Real-time PCR kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně kontakt
Červenka prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) protilátky ELISA Ab kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně kontakt
Cholinesteráza instrumentálně kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) protilátky ELISA Ab kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) NK RT-PCR/Real –time RT-PCR kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) protilátky ELISA Ab kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK Real-time RT-PCR (subtyp H5) kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK Real-time RT-PCR (subtyp H7) kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion ELISA kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion Western blot kontakt
Cirkoviróza papoušků (PBFDV) NK PCR kontakt
Citrobacter freundii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Citrobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR kontakt
Clostridium haemolyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA kontakt
Clostridium perfringens - stanovení počtu spor ( trus, střevní obsah) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spiriforme původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spp. (Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei, Cl. novyi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Clostridium spp. (perfringens, piliforme) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Coronaviróza psů antigen imunofluorescence kontakt
Corynebact. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium auriscanis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium kutscheri původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis (CLA, kaseózní lymfadenitida) protilátky ELISA Ab kontakt
Corynebacterium renale původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Corynebacterium urealyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cryptococcus neoformans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK PCR kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF kontakt
Dermatophilus congolensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Detekce monofázické Salmonella typhymurium NK Real time PCR kontakt
Determinace PRNP genu alel PrP genu (vnímavost na scrapie) NK Real-time PCR kontakt
Determinace PRNP genu alel PrP genu (vnímavost na scrapie) NK PCR-SSCP kontakt
Devriesea agamarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Diagnostický profil - ANEMIE instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - BARF instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - FRETKA instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - GERIATR instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - GIT instrumentálně, kultivace a identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Diagnostický profil - Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - JATERNÍ PROFIL instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - Kloubní patogeny prasat: Mycoplasma hyorhyorrhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Glaesserella parasuis NK PCR/Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - KRÁLÍK, MORČE instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - NEFRO instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PANKREAS instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PLAZI instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PŘED KRYTÍM - fena - kompletní instrumentálně, kultivace a identifikace (MALDI -TOF), PCR kontakt
Diagnostický profil - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PREVENCE instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PEDV, rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PEDV, VGP, rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: rotavirus A, B, C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry skotu: rotavirus A a C, bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - PTÁCI instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - PU/PD instrumentálně kontakt
Diagnostický profil - Původci abortů přežvýkavců: Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter foetus, Leptospira (patogenní druhy), Anaplasma phagocytophilum, BHV4 NK 8 x Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, Mycoplasma bovis, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR kontakt
Diagnostický profil - Reprodukční onemocnění prasat: Chlamydophila spp., PCMV, PCV2, PEV, PPV, PRRS NK kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: Mycoplasma hyorrhinis, Mycoplasma hyosynoviae, Mycoplasma hyopneumoniae NK Real-time PCR kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, PCV2, SIV, PRCoV, PCMV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRSV, Mycoplasma hyopneumoniae, PCV2, SIV, PRCoV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR kontakt
Diagnostický profil - SVALY instrumentálně kontakt
Dichelobacter nodosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie kontakt
Dirofilarióza - Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens antigen, protilátky imunochromatografický test kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test kontakt
Edwardsiella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Ehrlichia canis protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Ehrlichia spp. NK real time PCR kontakt
EHV 1 NK PCR kontakt
EHV 1 NK Real-time PCR kontakt
EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 NK PCR kontakt
EHV 1 + EHV 4 protilátky ELISA Ab kontakt
EHV 1 + EHV 4 NK PCR kontakt
EHV 2 NK Real-time PCR kontakt
EHV 4 NK PCR kontakt
Eimeria - druhová identifikace NK PCR kontakt
Eimeria spp. NK PCR kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímý imunofluorescenční test (IFAT)** kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6) kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 8) - porcinní sapelovirus kontakt
Enteroviry prasat (PEV 1) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky imunodifuzní test (IDT) kontakt
Epizootická haematopoetická nekróza (EHN) NK PCR kontakt
Equinní rhinovirus typ A (ERAV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae (celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae(celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (faktory patogenity: LT, Sta, STb, EAST1, Stx1, Stx2, eaeA ) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: AIDA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: F17) NK PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: F4/K88, F5/K99, F6/P987, F18, F41) NK Multiplex PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA, FimH, AIDA, paa) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimA) NK Real-time PCR kontakt
Escherichia coli-detekce virulentních faktorů (kolonizační faktory: FimH) NK Real-time PCR kontakt
Estradiol subdodávka kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC kontakt
Fibrinogen subdodávka kontakt
Flavobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
flotační metoda - kokcídie, tasemnice, škrkavky, roupi, jazyčnatky původce mikroskopie kontakt
Fosfidy screeningový test kontakt
Fosfor (P) instrumentálně kontakt
Francisella tularensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Fruktosamin subdodávka kontakt
Fusobacterium gastrosuis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Fusobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) protilátky ELISA Ab kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK PCR kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK Real-time PCR kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka kontakt
Haemophillus parasuis (Glässerova choroba) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Haemophilus paragalinarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) kontakt
Haemophilus parasuis stanovení sérotypu NK Multiplex PCR kontakt
Haemophilus somnii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Haemophilus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Helicobacter mustelae (spp.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie kontakt
Herpesvirová enteritida kachen NK PCR kontakt
Herpesviróza koček antigen imunofluorescence kontakt
Herpesviróza koní antigen imunofluorescence kontakt
Herpesviróza psů antigen imunofluorescence kontakt
Herpesviróza psů protilátky imunofluorescence kontakt
Herpesviróza psů (CHV) NK Real-time PCR kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida NK Real-time PCR kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Herpesvirus papoušků (Pachecova nemoc) NK PCR kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Histophilus somni NK PCR kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně kontakt
Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum protilátky RVK - mikrometoda kontakt
Identifikace vakcinačního kmene AviPro Salmonella Vac E NK Real time PCR kontakt
Identifikace vakcinačního kmene Salmovac 440 NK Real time PCR kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie kontakt
Infekční anémie koní (AIE) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK PCR kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK Real-time PCR kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK Real-time RT - PCR kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK RT - PCR kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) NK PCR kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 100 vz.) kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp M41 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D274 (D207) kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D1466 (D212) kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D3128 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D8880/ B1648 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp 4/91 (793B, CR88) kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp Italian 02 (755/03) kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp QX (D388) kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK RT-PCR kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Arkansas kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant D274 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant D1466 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK RT-PCR - IBV variant H120 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Italian 02 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Massachusetts kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant QX kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Q1 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant 4/91 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Sekvenční analýza: porovnání kmenů (S1 gen) kontakt
Infekční burzitida drůbeže (IBD) protilátky ELISA Ab kontakt
Infekční burzitida drůbeže (IBD) NK RT-PCR kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) NK RT - PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovis) NK Real-time PCR kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) protilátky imunodifuzní test (IDT) kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) protilátky ELISA kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) NK PCR kontakt
Infekční nekróza pankreatu (IPN) NK RT - PCR kontakt
Infekční peritonitida koček antigen imunofluorescence kontakt
Infekční peritonitida koček (FIP) - kočičí koronavirus (FCoV) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Infekční peritonitida koček (FIP) - kočičí koronavirus (FCoV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Infekční peritonitida koček (FIP) - kočičí koronavirus (FCoV) protilátky imunochromatografický test (ICHT) kontakt
Inseminační dávky původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Izolace původců virových nákaz ryb na BK (IHN, IPN, VHS, EHN, SVC) virus izolace viru na BK kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) NK RT - PCR kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Kaliciviróza koček NK Real-time RT-PCR kontakt
Kaliciviróza koček protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Karbofuran GC kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Klusavka (scrapie) prion ELISA kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot kontakt
Koi herpesviróza (KHV) NK Real time PCR/PCR kontakt
Koronavirus psů (CCV) NK RT-PCR kontakt
Kortizol instrumentálně kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho kontakt
kuřecí astrovirus (CAstV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Kvasinky (Malassezia pachydermatis, Candida albicans, aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Kyanidy fotometrie kontakt
Kyanidy ve vodách fotometrie kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně kontakt
Laktát subdodávka kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) protilátky ELISA Ab kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR /Real-time PCR kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) kontakt
Listeria monocytogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA)
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Listeria spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
M. bovis + M. bovigenitalium NK Real-time PCR kontakt
M. bovis + M. bovirhinis NK PCR kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky ELISA Ab kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky imunodifúzní test (IDT) kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) NK PCR kontakt
Mangan instrumentálně kontakt
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Měď instrumentálně kontakt
Melissococcus pluton NK PCR kontakt
Melissococcus plutonius NK PCR kontakt
Melissococcus plutonius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně kontakt
Močový kámen mikroskopie kontakt
Močový sediment mikroskopie kontakt
Mor králíků (RHDV 1+2) NK RT-PCR kontakt
Mor králíků (RHDV) antigen ELISA Ag kontakt
Moraxella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Morganella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu kontakt
MRSA - Methycilin rezistentní Staphylococcus aureus (mec C) NK PCR kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma agalactiae (nakažlivá agalakcie ovcí a koz) NK PCR kontakt
Mycoplasma bovigenitalium NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma bovirhinis NK PCR kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR kontakt
Mycoplasma bovis (spp.) původce Kultivace kontakt
Mycoplasma canis NK PCR kontakt
Mycoplasma cynos NK PCR kontakt
Mycoplasma felis NK PCR kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) NK PCR kontakt
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) NK PCR kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) NK PCR kontakt
Mycoplasma hyorhinis NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma hyosynoviae NK Real-time PCR kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) NK PCR kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR kontakt
Mycoplasma spumans NK PCR kontakt
Mycoplasma suis NK Real time PCR kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky ELISA Ab kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) NK PCR kontakt
Myxomatóza NK PCR kontakt
NEFA (NEMK) subdodávka kontakt
Neisseria spp původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky ELISA Ab kontakt
Neosporóza - Neospora caninum NK PCR
Neosporóza - Neospora caninum NK Real-time PCR kontakt
Neosporóza - Neospora caninum antigen imunofluorescence kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky imunofluorescence kontakt
Nosematóza - parazitologické vyšetření původce mikroskopie kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK kontakt
Onemocnění přenášená krevsajícími členovci (dirofilarióza, ehrlichióza, anaplasmóza, borelióza) antigen, protilátky imunochromatografický test kontakt
Organofosforové pesticidy GC kontakt
Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) protilátky ELISA Ab kontakt
Ověření původu u ovcí (parentita) NK Fragmentační analýza kontakt
Ověření původu u skotu (parentita) NK Fragmentační analýza kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR kontakt
Paenibacillus larvae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Pankreatická lipáza (PLI) - pes instrumentálně kontakt
Panleukopenie koček antigen imunofluorescence kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) NK PCR kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) původce Kultivace kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva kontakt
Parazitologické vyšetření - nativní preparát (bičíkovci, nálevníci, meňavky) původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu plazů původce mikroskopie kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie kontakt
Parvoviróza hus NK PCR kontakt
Parvoviróza psů antigen imunofluorescence kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) NK PCR kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) NK PCR - detekce tox A genu kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) toxin Průkaz antigenu PMT ELISA testem kontakt
Pasteurella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR kontakt
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) NK RT-PCR kontakt
Porovnání genetických profilů (STR) NK kontakt
Povrchová voda - pH, amoniak, alkalita, CHSK-Mn více analýz kontakt
Prevotella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) kontakt
Proteus mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Proteus vulgaris, mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Prototheca blaschkeae NK PCR kontakt
Prototheca bovis NK Multiplex PCR kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát kontakt
Providencia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas fluorescens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky ELISA Ab kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) NK Real-time RT-PCR kontakt
Psí C-reaktivní protein (CRP) instrumentálně kontakt
Psinka antigen imunofluorescence kontakt
Psinka (CDV) NK RT-PCR kontakt
Psinka (CDV) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) kontakt
Pyretroidy GC kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky ELISA Ab kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK PCR kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK Real-time PCR kontakt
Reimerella anatipestifer původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Respirační profil koní (EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 + virus influenzy koní) NK PCR kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab - titrace kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR kontakt
Roztočíková nákaza - parazitologické vyšetření původce mikroskopie kontakt
Salmonella enteritidis (vakcinační kmen) NK Real-time PCR kontakt
Salmonella enteritidis (vakcinační kmen) původce dle domluvy kontakt
Salmonella enteritidis a S. typhimurium (SE + ST) protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 4, 5 , 9 a 12) kontakt
Salmonella pullorum (SP) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Salmonella pullorum (SP) původce Kultivace, Sérotypizace, Antibiogram kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) kontakt
Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) - salmonelóza prasat kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR kontakt
Salmonella typhimurium (vakcinační kmen) NK Real-time PCR kontakt
Salmonella typhimurium (vakcinační kmen) původce domluvy kontakt
Sarcoptes scabiei var. suis protilátky ELISA Ab kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Scrapie antigen imunohistochemie kontakt
Selen instrumentálně kontakt
sérový amyloid A (kočka) instrumentálně kontakt
Serratia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Souprava na odběr vzorku orálních tekutin /slin k průkazu viru metodou PCR i protilátek metodou ELISA (např. PRRS, SIV, PCV2) kontakt
Spirochety původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus hyicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus pseudintermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus pseudintermedius/ intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptobacillus moniliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus canis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus equi subsp. equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus equi subsp.zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) kontakt
Streptococcus pneumoniae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy kontakt
Streptococcus suis stanovení sétotypu NK Multiplex PCR kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Strychnin TLC kontakt
Sůl v játrech volumetrie kontakt
Symetrický dimethylarginin (SDMA) subdodávka kontakt
T4 instrumentálně kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie kontakt
Taylorella equigenitalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Taylorella equigenitalis NK Real time PCR kontakt
TLI subdodávka kontakt
Toxoplasma gondii NK Real-time PCR kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii původce flotační metoda kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* kontakt
Treponema cuniculi původce Mikroskopický preparát kontakt
Treponema paraluiscuniculi původce Mikroskopický preparát kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR kontakt
Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus*** původce kultivace z výplašku kontakt
Trichophyton equinum NK PCR-RFLP kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně kontakt
Tritrichomonas foetus NK PCR kontakt
Tritrichomonas foetus původce Nativní preparát, Kultivace kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Trypanosoma evansi protilátky CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) kontakt
TSH instrumentálně kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky rychlá aglutinace (RA) kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky pomalá aglutinace (PA) kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) NK PCR kontakt
Typizace virových kmenů ryb NK Sekvenační analýza kontakt
Určení březosti (PAGs) PAGs PAGs (pregnancy-associated glycoproteins) ELISA kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně kontakt
Varroáza - parazitologické vyšetření původce flotace kontakt
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky virus neutralizační test (VNT) kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK RT - PCR kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) virus - antigen ELISA Ag kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK RT - PCR kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK Real-time RT - PCR kontakt
Virová hepatitida kachen (typ 1) NK PCR kontakt
Virová imunodeficience koček (FIV) NK RT-PCR kontakt
Virová imunodeficience koček (FIV) protilátky imunochromatografický test (ICHT) kontakt
Virová imunodeficience koček (FIV) protilátky ELISA kontakt
Virová leukémie koček (FeLV) NK RT-PCR kontakt
Virová leukémie koček (FeLV) antigen imunochromatografický test (ICHT) kontakt
Virová leukémie koček (FeLV) antigen ELISA kontakt
Virus aviární nefritidy (ANV, Avastrovirus 2) NK RT - PCR kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV kontakt
Virus chřipky u psů a koček NK RT-PCR/Real –time RT-PCR (influenzy typu A) kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) protilátky ELISA Ab kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK RT-PCR kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK Real-time RT-PCR kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) protilátky ELISA kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR kontakt
Vitamín A subdodávka kontakt
Vitamín B12 subdodávka kontakt
Vitamín D subdodávka kontakt
Vitamín E subdodávka kontakt
Vozhřivka (VO) - Maleus - Burkholderia mallei protilátky RVK - mikrometoda kontakt
Vyšetření ryb na ektoparazitózy a endoparazitózy původce pitva, mikroskopie kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence kontakt
Vzteklina (Lyssavirus) NK RT-PCR kontakt
Vzteklina (Lyssavirus) NK Real-time RT PCR kontakt
Yersinia enterocolitica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) kontakt
Yersinia spp. protilátky ELISA Ab kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) kontakt
Železo instrumentálně kontakt
Zinek instrumentálně kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně kontakt