SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
ABV (acidobazický výluček) volumetrie 165 kontakt
Actinobacillus equuli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 570 - 720 kontakt
Actinobacillus lignieresii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 420 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12 (screeening) 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab - protilátky proti ApxIV toxinu 190 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 2 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 4, 7 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 10 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 12 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotyp 13 APP 250 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) NK PCR 600 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 1170 - 1740 kontakt
Actinobacillus pleuropneumoniae (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Actinobacillus rosii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Actinobaculum suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Actinomyces bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie 480 kontakt
Actinomyces pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Actinomyces spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 350 - 645 kontakt
Adenovirová salpingitida (EDS, syndrom poklesu snášky) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 110 kontakt
Adenovirus papoušků NK PCR 600 kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) NK PCR 600 kontakt
Adenovirus psů (inf. hepatitida/ILT) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 145 kontakt
Aeromonas salmonicida původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Aeromonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Africký mor koní (AMK) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Africký mor koní (AMK) NK Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab 235 kontakt
Africký mor prasat (AMP) protilátky IPMA 297 kontakt
Africký mor prasat (AMP) NK Real-time PCR 1210 kontakt
Alaninaminotransferáza (ALT) instrumentálně 55 kontakt
Albumin (ALB) instrumentálně 55 kontakt
Alcaligenes faecalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440-590 kontakt
Alkalická fosfatáza (ALP) instrumentálně 55 kontakt
Amoniak instrumentálně 110 kontakt
Amyláza (AMYL) instrumentálně 55 kontakt
Anaplasma phagocytophilum NK Real-time PCR 880 kontakt
Antikoagulační rodenticidy HPLC/MS/MS 1750 kontakt
Antimikrobiální resistence bakterií rezistence průkaz fenotypu 580 kontakt
Arcanobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 380 - 530 kontakt
Archivace bakteriálního kmene původce zamražení 600 kontakt
Aspartátaminotransferáza (AST) instrumentálně 55 kontakt
Atypický porcinní pestivirus (APPV, kongenitální tremor) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab 85 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA gB 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) virus izolace viru 484 kontakt
Aujeszkyho choroba (ACH) NK PCR 600 kontakt
Aviární adenovirus - sérotyp 1 (FAdV1) protilátky imunodifuzní test (IDT) 134 kontakt
Aviární adenovirus sk.1 (FAdV Gp1 = sérotypy 1-11) protilátky ELISA Ab 155 kontakt
Aviární adenovirus sk.1 (FAdV Gp1 = sérotypy 1-11) NK PCR 600 kontakt
Aviární encefalomyelitida (AE) protilátky ELISA Ab 145 kontakt
Aviární leukóza (ALV) protilátky ELISA Ab 215 kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) protilátky hemaglutinačně inhibiční test (HIT) 182 kontakt
Aviární paramyxoviry (ostatní) původce izolace viru na kuřečích embryích 2420 kontakt
Aviární pneumovirus (APV - TRT/SHS) protilátky ELISA Ab 140 kontakt
Aviární pneumovirus (APV - TRT/SHS) NK RT - PCR 900 kontakt
Aviární polyomavirus NK PCR 600 kontakt
Aviární reovirus (ARV) protilátky ELISA Ab 125 kontakt
Aviární reovirus (ARV) NK RT - PCR 770 kontakt
Bacillus piliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 450-710 kontakt
Bacteroides spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 305 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (hemokultura) -V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ (obecně) - V případě nálezu více patogenů ve vzorku je účtována kultivace jednou původce Kultivace ( aerobní, mikroaerofilní, anaerobní), Identifikace (MALDI -TOF), Mikroskopie, Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 1350 kontakt
Beta karoten subdodávka 650 kontakt
BHBA subdodávka 180 kontakt
Bilirubin - celkový (TBIL) instrumentálně 55 kontakt
Bilirubin - přímý (DBIL) instrumentálně 55 kontakt
Biochemické vyšetření moče více analýz 45 - 165 kontakt
Border choroba (BD) protilátky ELISA Ab 175 kontakt
Border choroba (BD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 250 kontakt
Border choroba (BD) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Bordetella avium původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) 540 - 690 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 730 kontakt
Bordetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 605 kontakt
Bordetella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 440 - 605 kontakt
Boredetella bronchiseptica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) protilátky IgM + IgG ELISA Ab 550 kontakt
Borrelia burgdorferi (Lymeská borrelióza) NK Real-time PCR 700 kontakt
Bovinní adenovirus protilátky ELISA Ab (sérotypy 1, 2, 3 a 9) 286 kontakt
Bovinní herpesvirus 2 (BHV-2) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Bovinní herpesvirus 4 (BHV-4) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Bovinní herpesvirus 5 (BHV-5) protilátky virus neutralizační test (VNT) 250 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) protilátky ELISA Ab - titrace 360 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK RT-PCR 800 kontakt
Bovinní koronavirus (BCoV) NK Real-time RT-PCR 990 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) protilátky imunoperoxidázový test (IPMA) 180 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK RT - PCR 770 kontakt
Bovinní respiratorní a syncytiální virus (BRSV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion ELISA 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion imunochromatografický test 980 kontakt
Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) prion Western blot 980 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky ELISA Ab 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 154 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen ELISA Ag 220 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) antigen izolace viru na TK + PLA test 484 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 880 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Bovinní virová diarrhoea (BVD-MD) - ozdravovací program antigen ELISA Ag 220 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK Real-time PCR 770 kontakt
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace, Antibiogram (MIC) 2050 kontakt
Brachyspira innocens NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira innocens původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira intermedia NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira murdochii NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira murdochii původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira pilosicoli NK PCR - RFLP 990 kontakt
Brachyspira pilosicoli NK Real-time PCR 770 kontakt
Brachyspira pilosicoli původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira spp. NK PCR 660 kontakt
Brachyspira spp. původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brachyspira suanatina původce Kultivace, mikroskopický preparát, Identifikace 480 kontakt
Brucella melitensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 440 kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella melitensis (brucelóza ovcí a koz) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Brucella ovis (infekční epididymitis beranů) protilátky ELISA Ab 145 kontakt
Brucella ovis (infekční epididymitis beranů) protilátky RVK - mikrometoda 80 kontakt
Brucella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - mléko 330 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 182 kontakt
Brucella spp. protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 37 kontakt
Brucella spp. protilátky Rose bengal test (RBT) 37 kontakt
Brucella spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Brucella spp. protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 61 kontakt
Brucella spp. NK PCR 660 kontakt
BSE antigen imunohistochemie 7345 kontakt
Campylobacter foetus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 605 - 755 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter foetus subsp. venerealis NK PCR 660 kontakt
Campylobacter jejuni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Campylobacter jejuni, C. spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 555 - 705 kontakt
Campylobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 505 - 655 kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Campylobacter spp. (C. jejuni) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Campylobacter spp., Helicobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Candida albicans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Candida spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Carp Edema Virus (CEV) NK Real-time PCR 880 kontakt
Celková bílkovina (TP) instrumentálně 55 kontakt
Červenka prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab 121 kontakt
Chlamydophila abortus NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila psittaci NK Real-time PCR 700 kontakt
Chlamydophila spp. protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Chlamydophila spp. NK Real-time PCR 800 kontakt
Cholesterol (CHOL) instrumentálně 55 kontakt
Cholinesteráza instrumentálně 55 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Chřipka koní (virus influenzy typu A) NK RT-PCR/Real –time RT-PCR 1100 kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK Real-time RT-PCR (subtyp H5) 1100 kontakt
Chřipka ptáků (virus aviární influenzy, AIV) NK Real-time RT-PCR (subtyp H7) 1100 kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion ELISA 980 kontakt
Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD) prion Western blot 980 kontakt
Cirkoviróza papoušků (PBFDV) NK PCR 600 kontakt
Citrobacter freundii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Citrobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Clostridium difficile toxin, antigen Imunoanalytický test 450 kontakt
Clostridium difficile původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 500 kontakt
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) detekce genů kódujících toxin A a B NK PCR 880 kontakt
Clostridium haemolyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 720 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 kontakt
Clostridium perfringens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin NK Multiplex-PCR 660 kontakt
Clostridium perfringens - detekce toxinů (alfa, beta, epsilon) toxin ELISA 550 kontakt
Clostridium perfringens - stanovení počtu spor ( trus, střevní obsah) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 175 kontakt
Clostridium spiriforme původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 305 - 650 kontakt
Clostridium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium spp. (Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei, Cl. novyi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 430 kontakt
Clostridium spp. (perfringens, piliforme) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 305 -650 kontakt
Coronaviróza psů antigen imunofluorescence 363 kontakt
Corynebact. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Corynebacterium auriscanis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 555 - 705 kontakt
Corynebacterium bovis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Corynebacterium kutscheri původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 460 - 610 kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 430 kontakt
Corynebacterium pseudotuberculosis (CLA, kaseózní lymfadenitida) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Corynebacterium renale původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Corynebacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 555 - 705 kontakt
Corynebacterium urealyticum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 555 - 705 kontakt
Cryptococcus neoformans původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 630 kontakt
Cuboniho reakce instrumentálně 300 kontakt
Cytologické vyšetření tkáně zvířat cytologie 230 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK PCR 880 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce mikroskopický preparát 158 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce kultivace 146 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky NK Multiplex PCR 880 kontakt
Dermatofyty (Trichophyton spp., Microsporum spp.) a kvasinky původce Identifikace MALDI – TOF 605 kontakt
Dermatophilus congolensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 480 kontakt
Detekce monofázické Salmonella typhymurium NK Real time PCR 1320 kontakt
Determinace PRNP genu alel PrP genu (vnímavost na scrapie) NK Real-time PCR 990 kontakt
Determinace PRNP genu alel PrP genu (vnímavost na scrapie) NK PCR-SSCP 990 kontakt
Devriesea agamarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 495 kontakt
Diagnostický profil - ANEMIE instrumentálně 550 kontakt
Diagnostický profil - Bakteriální původci mastitid - minimálně 15 bakteriálních patogenů NK screeningový Multiplex Real-time PCR 1100 kontakt
Diagnostický profil - GERIATR instrumentálně 1400 kontakt
Diagnostický profil - GIT instrumentálně, kultivace a identifikace (MALDI -TOF) 2115 kontakt
Diagnostický profil - Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis, Moraxella bovoculi, Mycoplasma bovis, Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - JATERNÍ PROFIL instrumentálně 720 kontakt
Diagnostický profil - Kloubní patogeny prasat: M. hyorhyorrhinis + M. hyosynoviae + H. parasuis NK PCR/Real-time PCR 1870 kontakt
Diagnostický profil - NEFRO instrumentálně 400 kontakt
Diagnostický profil - PANKREAS instrumentálně 2010 kontakt
Diagnostický profil - PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ instrumentálně 330 kontakt
Diagnostický profil - PREVENCE instrumentálně 500 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PED + Rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1540 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: PED + VGP + Rotavirus A a C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1760 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry prasat: Rotavirus A, B, C NK RT-PCR/Real-time RT-PCR 1540 kontakt
Diagnostický profil - Průjmové viry skotu: Rotavirus A a C, bovinní koronavirus NK Real-time PCR 1650 kontakt
Diagnostický profil - PU/PD instrumentálně 620 kontakt
Diagnostický profil - Původci abortů přežvýkavců: Coxiella burnetii, Chlamydophila spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter foetus, Leptospira (patogenní druhy), Anaplasma phagocytophila, BHV4 NK 8 x Real-time PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Původci respiratorních nákaz skotu: PI3, BRSV, BCoV, M. bovis, Mannheimia haemolytica, P. multocida, H. somni NK 7 x Real-time RT-PCR/PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: M. hyorrhinis + M. hyosynoviae + M. hyopneumoniae NK Real-time PCR 1815 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyo + PCV2 + SIV + PRCV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 2750 kontakt
Diagnostický profil - Respirační patogeny prasat: PRRS + Mhyop + Mhyor + PCV2 + SIV + PRCV + PCMV NK (RT-)PCR/Real-time (RT-)PCR 3080 kontakt
Diagnostický profil - SVALY instrumentálně 135 kontakt
Dichelobacter nodosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 950 kontakt
Diferenciální rozpočet leukocytů a vyšetření na přítomnost krevních parazitů původce mikroskopie 270 kontakt
Dirofilarióza - Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens antigen, protilátky imunochromatografický test 775 kontakt
Draslík, sodík, chloridy (K, Na, Cl) instrumentálně 110 kontakt
Dusitany, dusičnany, sírany, těžké kovy screeningový test 220 kontakt
Edwardsiella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Ehrlichia canis protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 1045 kontakt
Ehrlichia spp. NK real time PCR 880 kontakt
EHV 1 NK PCR 660 kontakt
EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 NK PCR 1760 kontakt
EHV 1 + EHV 4 protilátky ELISA Ab 182 kontakt
EHV 1 + EHV 4 NK PCR 990 kontakt
EHV 2 NK Real-time PCR 880 kontakt
EHV 4 NK PCR 660 kontakt
Eimeria - druhová identifikace NK PCR 1000 kontakt
Eimeria spp. NK PCR 660 kontakt
Encephalitozoon cuniculi protilátky nepřímý imunofluorescenční test (IFAT)** 300 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Enterobacter spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 952 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 952 kontakt
Enterococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6) 880 kontakt
Enteroviroviry prasat (PEV) NK RT-PCR (PEV 8) - porcinní sapelovirus 880 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - mléko 363 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - jednotlivě 61 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky ELISA Ab - sérum - směsný vzorek 37 kontakt
Enzootická leukóza skotu (EBL) protilátky imunodifuzní test (IDT) 61 kontakt
Epizootická haematopoetická nekróza (EHN) NK PCR na dotaz kontakt
Equinní rhinovirus typ A (ERAV) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae (celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 560 - 710 kontakt
Erysipelothrix rhusiopathiae(celkové onemocnění) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 570 - 720 kontakt
Escherichia coli původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (kolonizační faktory) - detekce virulentních faktorů 250 kontakt
Escherichia coli NK Multiplex PCR (faktory patogenity) - detekce virulentních faktorů 605 kontakt
Estradiol subdodávka od 400 kontakt
Ethylenglykol (Fridex) HPLC 1450 kontakt
Fibrinogen subdodávka od 250 kontakt
Flavobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
flotační metoda - kokcídie, tasemnice, škrkavky, roupi, jazyčnatky původce mikroskopie 100 kontakt
Fosfidy screeningový test 220 kontakt
Fosfor (P) instrumentálně 55 kontakt
Francisella tularensis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 280 kontakt
Fruktosamin subdodávka 210 kontakt
Fusobacterium gastrosuis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 600 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 450 kontakt
Fusobacterium necrophorum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 - 430 kontakt
Fusobacterium spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 350 - 430 kontakt
Gama-glutamyltransferáza (GMT) instrumentálně 55 kontakt
Giardióza - Giardia intestinalis antigen imunochromatografický test 388 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) protilátky ELISA Ab 280 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK PCR 660 kontakt
Glaesserella parasuis (dříve Haemophilus parasuis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Glukóza (GLU) instrumentálně 55 kontakt
Glutathion peroxidáza (GSHPx, GPx) subdodávka od 320 kontakt
Haemophillus parasuis (Glässerova choroba) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 820 kontakt
Haemophilus paragalinarum původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) 577 - 727 kontakt
Haemophilus parasuis stanovení sérotypu NK Multiplex PCR 2600 kontakt
Haemophilus somnii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Haemophilus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Helicobacter mustelae (spp.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Hematologické vyšetření (analyzátor EXIGO - VET) instrumentálně 55 kontakt
Hematologické vyšetření (ruční) mikroskopie 270 - 550 kontakt
Herpesvirová enteritida kachen NK PCR 600 kontakt
Herpesviróza koček antigen imunofluorescence 363 kontakt
Herpesviróza koní antigen imunofluorescence 363 kontakt
Herpesviróza psů antigen imunofluorescence 363 kontakt
Herpesviróza psů protilátky imunofluorescence 1271 kontakt
Herpesviróza psů (CHV) NK Real-time PCR 660 kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida NK PCR 660 kontakt
Herpesvirus koček (FHV) - inf. rinotracheitida protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 715 kontakt
Herpesvirus papoušků (Pachecova nemoc) NK PCR 600 kontakt
Histopatologické vyšetření tkáně zvířat histopatologie 550 kontakt
Histophilus somni původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 670 - 1240 kontakt
Histophilus somni NK PCR 660 kontakt
Hořčík (Mg) instrumentálně 55 kontakt
Hřebčí nákaza (HN) - Trypanosoma equiperdum protilátky RVK - mikrometoda 160 kontakt
Identifikace vakcinačního kmene AviPro Salmonella Vac E NK Real time PCR 1320 kontakt
Identifikace vakcinačního kmene Salmovac 440 NK Real time PCR 1320 kontakt
Imunoglobuliny (IgG) instrumentálně 110 kontakt
Imunohistochemické vyšetření tkáně zvířat imunohistochemie 1000 kontakt
Infekční anémie koní (AIE) protilátky imunodifúzní test (IDT) 160 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) protilátky ELISA Ab 140 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK PCR 880 kontakt
Infekční anémie kuřat (CAV) NK Real-time PCR 900 kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Infekční anémie lososů (ISA) NK RT - PCR 800 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Infekční arteritida koní (EVA) protilátky virus neutralizační test (VNT) 200 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky ELISA Ab 134 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) protilátky imunodifúzní test (IDT) 242 kontakt
Infekční arthritis a encephalitis koz (CAEV) NK PCR 880 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab 70 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgB) 109 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab (IBRgE) 145 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky virus neutralizační test (VNT) 97 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - jednotlivě 80 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) protilátky ELISA Ab - mléko - směsný vzorek (max. 100 vz.) 770 kontakt
Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR) NK PCR 660 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp M41 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D274 (D207) 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D1466 (D212) 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D3128 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp D8880/ B1648 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp 4/91 (793B, CR88) 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp Italian 02 (755/03) 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) - IBV variant/sérotyp QX (D388) 50 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK RT-PCR 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR 900 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Arkansas 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant D274 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant D1466 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant H120 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Italian 02 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Massachusetts 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant QX 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant Q1 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Real-time RT-PCR - IBV variant 4/91 880 kontakt
Infekční bronchitida drůbeže (IBV) NK Sekvenční analýza: porovnání kmenů (S1 gen) 2450 kontakt
Infekční burzitida drůbeže (IBD) protilátky ELISA Ab 130 kontakt
Infekční burzitida drůbeže (IBD) NK RT-PCR 900 kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) virus - antigen ELISA Ag 182 kontakt
Infekční hematopoetická nekróza (IHN) NK RT - PCR 1100 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Moraxella bovoculi) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovoculi) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční keratokonjunktivitida skotu (Mycoplasma bovis) NK Real-time PCR 880 kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) protilátky imunodifuzní test (IDT) 146 kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) protilátky ELISA 130 kontakt
Infekční laryngotrachetida (ILT) NK PCR 880 kontakt
Infekční nekróza pankreatu (IPN) NK Real-time RT - PCR 1100 kontakt
Infekční peritonitida koček antigen imunofluorescence 363 kontakt
Inseminační dávky původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 700 - 850 kontakt
Izolace původců virových nákaz ryb na BK (IHN, IPN, VHS, EHN, SVC) virus izolace viru na BK 1760 kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) NK RT - PCR 1100 kontakt
Jarní virémie kaprů (SVC) virus - antigen ELISA Ag 82 kontakt
Kaliciviróza koček NK RT-PCR 900 kontakt
Kaliciviróza koček protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 1210 kontakt
Karbofuran GC 1600 - 1850 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) protilátky ELISA Ab 155 kontakt
Katarální horečka ovcí a skotu (BTV, bluetongue virus) NK RT - PCR / Real-time RT - PCR 1100 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab 140 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) protilátky neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA) 80 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) antigen ELISA Ag 82 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) NK RT-PCR / Real-time RT-PCR 1100 kontakt
Klasický mor prasat (KMP) virus izolace viru (+PLA) 484 kontakt
Klebsiella spp.(K. pneumoniae) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Klusavka (scrapie) prion ELISA 980 kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot 980 kontakt
Klusavka (scrapie) prion Western blot 4300 kontakt
Koi herpesviróza (KHV) NK Real time PCR/PCR 1320 kontakt
Koronavirus psů (CCV) NK RT-PCR 800 kontakt
Kortizol instrumentálně 350 kontakt
Kreatinin (CREA) instrumentálně 55 kontakt
Kreatinkináza (CK) instrumentálně 55 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- negativní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 77 kontakt
Kryptosporidióza - Cryptosporidium spp.- pozitivní vzorek původce barvený preparát dle Heineho 121 kontakt
kuřecí astrovirus (CAstV) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Kvasinky (Malassezia pachydermatis, Candida albicans, aj.) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 795 - 945 kontakt
Kyanidy fotometrie 490 kontakt
Kyanidy ve vodách fotometrie 490 kontakt
Kyselina listová (vitamín B9) subdodávka 370 kontakt
Kyselina močová (UA) instrumentálně 55 kontakt
Laktát subdodávka od 300 kontakt
Laktátdehydrogenáza (LDH) instrumentálně 55 kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) protilátky ELISA Ab 275 kontakt
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR 600
Lawsonia intracellularis (ileitis - enteropatie prasat) NK PCR /Real-time PCR 800 kontakt
Leishmanióza - Leishmania infantum protilátky imunochromatografický test 880 kontakt
Leptospira hardjo protilátky ELISA 120 kontakt
Leptospira sp. NK Real-time PCR (patogenní sérovary) 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky mikroaglutinační test (MAT) - typizace sérovarů 160 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení 194 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) protilátky MAT - základní ředení + titrace 267 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce kultivace 500 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) NK Real-time PCR (patogenní sérovary)* 700 kontakt
Leptospiróza (Leptospira spp.) původce histologický preparát (HI)** 600 - 1000 kontakt
Listeria ivanovii (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 140 kontakt
Listeria monocytogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 555 - 705 kontakt
Listeria monocytogenes NK Real time PCR 1100 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) protilátky pomalá aglutinační reakce (PA) 140
Listeria monocytogenes (listerióza) NK PCR 715 kontakt
Listeria monocytogenes (listerióza) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 490 - 750 kontakt
Listeria spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 600 - 750 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky ELISA Ab 134 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) protilátky imunodifúzní test (IDT) 242 kontakt
Maedi-Visna ovcí (MV) NK PCR 770 kontakt
Mangan instrumentálně 150 kontakt
Mannheimia haemolytica protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Mannheimia haemolytica NK Real-time PCR 1000 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 1215 kontakt
Mannheimia haemolytica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 645 - 795 kontakt
Měď instrumentálně 150 kontakt
Melissococcus pluton NK PCR 660 kontakt
Melissococcus plutonius NK PCR 660 kontakt
Melissococcus plutonius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 475 kontakt
Metaldehyd (Vanish) GC 1600 kontakt
Mikroprvky v krevním séru instrumentálně 150 - 750 kontakt
Močový kámen mikroskopie od 500 kontakt
Močový sediment mikroskopie 60 kontakt
Mor králíků (RHDV) antigen ELISA Ag 182 kontakt
Mor králíků (RHDV) NK RT-PCR (RHDV1) 880 kontakt
Mor králíků (RHDV) NK RT-PCR (RHDV2) 880 kontakt
Moraxella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 290- 705 kontakt
Moraxella spp.(M. bovis, M. bovoculi) původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500-1350 kontakt
Morganella morganii původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 615 - 765 kontakt
Morganella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
MRSA - Methicilin resistentní Staphylococcus aureus rezistence průkaz fenotypu 350 kontakt
Mycobacterium bovis (TBC) protilátky ELISA Ab 310 kontakt
Mycoplasma agalactiae (nakažlivá agalakcie ovcí a koz) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma bovis NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma bovis protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Mycoplasma bovis NK Real time PCR 880 kontakt
Mycoplasma bovis (spp.) původce Kultivace 250 kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) protilátky ELISA Ab 105 kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) protilátky rychlá aglutinace (RA) 49 kontakt
Mycoplasma gallisepticum (MG) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) protilátky ELISA Ab 160 kontakt
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop, enzootická pneumonie - EP) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma hyorhinis NK Real-time PCR 770 kontakt
Mycoplasma hyosynoviae NK Real-time PCR 770 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky ELISA Ab 105 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) protilátky rychlá aglutinace (RA) 49 kontakt
Mycoplasma meleagridis (MM) NK PCR 660 kontakt
Mycoplasma spp. NK Multiplex PCR 1050 kontakt
Mycoplasma suis NK Real time PCR 880 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky ELISA Ab 105 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) protilátky rychlá aglutinace (RA) 49 kontakt
Mycoplasma synoviae (MS) NK PCR 660 kontakt
Myxomatóza NK PCR 600 kontakt
NEFA (NEMK) subdodávka 180 kontakt
Neisseria spp původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky ELISA Ab 190 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum NK PCR 660
Neosporóza - Neospora caninum NK Real-time PCR 825 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum antigen imunofluorescence 363 kontakt
Neosporóza - Neospora caninum protilátky imunofluorescence 1271 kontakt
Nosematóza - parazitologické vyšetření původce mikroskopie 55 kontakt
Odběrová souprava na vyšetření afrického moru prasat (AMP) protilátky, NK 33 kontakt
Onemocnění přenášená krevsajícími členovci (dirofilarióza, ehrlichióza, anaplasmóza, borelióza) antigen, protilátky imunochromatografický test 775 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1850 kontakt
Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) protilátky ELISA Ab 150 kontakt
Ověření původu u ovcí (parentita) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Ověření původu u skotu (parentita) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR 702 kontakt
Paenibacillus larvae NK PCR 638 kontakt
Paenibacillus larvae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 380 - 440 kontakt
Pankreatická lipáza (PLI) - pes instrumentálně 220 kontakt
Panleukopenie koček antigen imunofluorescence 363 kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) NK PCR 600 kontakt
Panleukopenie koček (parvoviróza) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 715 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 90 kontakt
Parainfluenza 3 (PI-3) NK RT - PCR 770
Parainfluenza 3 (PI-3) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab (kvantitativní vyhodnocení) 105 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) protilátky ELISA Ab - mléko 105 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) NK Real-time PCR 1067 kontakt
Paratuberkulóza (PTB, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) původce Kultivace 350 kontakt
Parazitologická pitva orgánů původce pitva 110 kontakt
Parazitologická pitva úplná původce pitva 424 kontakt
Parazitologické vyšetření - nativní preparát (bičíkovci, nálevníci, meňavky) původce mikroskopie 61 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření kožního seškrabu, srsti a peří na ektoparazity (vši, všenky, blechy, kožní a ušní svrab, Demodex spp.) - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření krve na přítomnost krevních parazitů (Babesia spp., Hepatozoon spp., Plasmodium spp., Trypanosoma spp.)- pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce histopatologie 550 kontakt
Parazitologické vyšetření svaloviny a orgánů na přítomnost tkáňových parazitů (Cysticercus spp., Sarcocystis spp.) původce pitva, mikroskopie 61 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - negativní vzorek původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - pozitivní vzorek původce mikroskopie 121 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu flotací - směsný vzorek původce mikroskopie 194 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - EPG počet vajíček na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - LPG počet larev na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu kvantitativní - OPG počet oocyst na gram trusu původce mikroskopie 220 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu larvoskopické původce mikroskopie 77 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu plazů původce mikroskopie 138 kontakt
Parazitologické vyšetření trusu sedimentační původce mikroskopie 77 kontakt
Parvoviróza hus NK PCR 600 kontakt
Parvoviróza psů antigen imunofluorescence 363 kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) NK PCR 600 kontakt
Parvoviróza psů (CPV-2) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 484 kontakt
Pasteurella multocida Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1215 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) NK PCR - detekce tox A genu 600 kontakt
Pasteurella multocida (sípavka) toxin Průkaz antigenu PMT ELISA testem 450 kontakt
Pasteurella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Patoanatomické vyšetření celé zvíře pitva 121 až 1210 kontakt
Patoanatomické vyšetření orgány pitva 242 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM) 220 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny 360 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK PCR - kvalitativní 500 kontakt
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 605 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvalitativní 770 kontakt
Porcinní cirkovirus 3 (PCV-3) NK Real-time PCR (qPCR) - kvantitativní 990 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR 770 kontakt
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK Real time PCR 880 kontakt
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR 880 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT): stanovení titru protilátek 90 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky ELISA Ab 143 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK Real-time PCR (qPCR) 900 kontakt
Porcinní parvovirus (PPV) NK PCR - kvalitativní 660 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab 160 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab - EV /AM typ viru (diferenciace) 182 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - evropský typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky IPMA - stanovení titru protilátek - americký typ viru 219 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR 770 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR 825 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK Real-time RT-PCR: dodatečná diferenciace EV/AM genotypu viru 330 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV 2500 kontakt
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab (IDEXX) 160 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV 242 kontakt
Porcinní respiratorní koronavirus (PRCV) NK RT-PCR 880 kontakt
Porovnání genetických profilů (STR) NK 110 kontakt
Povrchová voda - pH, amoniak, alkalita, CHSK-Mn více analýz 905 kontakt
Prevotella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 290 kontakt
Progesteron (PRG) PRG ng/ml ELISA - kvantitativní stanovení (ng/ml) 500 kontakt
Proteus mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Proteus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Proteus vulgaris, mirabilis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Prototheca blaschkeae NK PCR 660 kontakt
Prototheca bovis NK Multiplex PCR 770 kontakt
Prototheca spp. původce Kultivace, Mikroskopický preparát 150 kontakt
Providencia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Pseudomonas aeruginosa původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Pseudomonas fluorescens původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Pseudomonas spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 690 kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) 150 kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) protilátky ELISA Ab 155 kontakt
Pseudomor drůbeže - APMV 1 (ND) NK Real-time RT-PCR 900 kontakt
Psí C-reaktivní protein (CRP) instrumentálně 135 kontakt
Psinka antigen imunofluorescence 363 kontakt
Psinka (CDV) NK RT-PCR 800 kontakt
Psinka (CDV) protilátky nepřímá imunofluorescence (IFAT) 484 kontakt
Pyretroidy GC od 2050 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky ELISA Ab 145 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) protilátky reakce vazby komplementu (RVK) 80 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK PCR 660 kontakt
Q horečka (Coxiella burnetii) NK Real-time PCR 1100 kontakt
Reimerella anatipestifer původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 640 - 790 kontakt
Respirační profil koní (EHV 1 + EHV 2 + EHV 4 + virus influenzy koní) NK PCR 2420 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 690 - 540 kontakt
Rhodococcus equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab 182 kontakt
Rotavirus skotu protilátky ELISA Ab - titrace 360 kontakt
Rotavirus typu A NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu A NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Rotavirus typu B NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK RT-PCR 770 kontakt
Rotavirus typu C NK Real-time RT PCR 880 kontakt
Roztočíková nákaza - parazitologické vyšetření původce mikroskopie 61 kontakt
Salmonella enteritidis (vakcinační kmen) NK Real-time PCR 1320 kontakt
Salmonella enteritidis (vakcinační kmen) původce dle domluvy dle domluvy kontakt
Salmonella enteritidis a S. typhimurium (SE + ST) protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 4, 5 , 9 a 12) 145 kontakt
Salmonella pullorum (SP) protilátky rychlá aglutinace (RA) 60 kontakt
Salmonella pullorum (SP) původce Kultivace, Sérotypizace, Antibiogram 950-1300 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF) 650 kontakt
Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12) - salmonelóza prasat 145 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-670 kontakt
Salmonella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 90-590 kontakt
Salmonella spp. sérovar Sérotypizace 730 kontakt
Salmonella spp. NK Real time PCR 1000 kontakt
Salmonella typhimurium (vakcinační kmen) NK Real-time PCR 1300 kontakt
Salmonella typhimurium (vakcinační kmen) původce domluvy dle domluvy kontakt
Sarcoptes scabiei var. suis protilátky ELISA Ab 242 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky ELISA Ab 220 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 240 kontakt
Schmallenberg virus (SBV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Scrapie antigen imunohistochemie 7345 kontakt
Selen instrumentálně 150 kontakt
sérový amyloid A (kočka) instrumentálně 450 kontakt
Serratia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 590 kontakt
Shigella spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Souprava na odběr vzorku orálních tekutin /slin k průkazu viru metodou PCR i protilátek metodou ELISA (např. PRRS, SIV, PCV2) 145 kontakt
Spirochety původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 630 - 700 kontakt
Stanovení genetického profilu u ovcí (STR) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Stanovení genetického profilu u skotu (STR) NK Fragmentační analýza 1320 kontakt
Staphylococcus aureus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 750 kontakt
Staphylococcus chromogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus haemolyticus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus hyicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 1010 kontakt
Staphylococcus intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Staphylococcus pseudintermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 750 kontakt
Staphylococcus pseudintermedius/ intermedius původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Staphylococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (DDM) 540 - 750 kontakt
Staphylococcus xylosus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Streptobacillus moniliformis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 690 kontakt
Streptococcus agalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptococcus canis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus dysagalactiae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 500 - 910 kontakt
Streptococcus equi ssp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus equi subsp. equi původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus equi subsp. zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus equi subsp.zooepidemicus původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) 540 - 690 kontakt
Streptococcus pneumoniae původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 730 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 380 - 530 kontakt
Streptococcus spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Streptococcus suis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 580 - 1150 kontakt
Streptococcus suis (sérotypizace) sérotyp dle domluvy dle domluvy kontakt
Streptococcus suis stanovení sétotypu NK Multiplex PCR 2600 kontakt
Streptococcus uberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 710 kontakt
Streptooccus parauberis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 300 - 450 kontakt
Strychnin TLC 500 kontakt
Sůl v játrech volumetrie 165 kontakt
Symetrický dimethylarginin (SDMA) subdodávka od 400 kontakt
T4 instrumentálně 350 kontakt
Taxonomické určení parazita ( u vzorků dodaných pro tento účel) původce pitva, mikroskopie 330 kontakt
Taylorella equigenitalis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 760 - 910 kontakt
Taylorella equigenitalis NK Real time PCR 880 kontakt
TLI subdodávka 650 kontakt
Toxoplasma gondii NK Real-time PCR 800 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky Latex test 200 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky ELISA 250 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgG imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii protilátky IgM imunochromatografický test 242 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii původce flotační metoda 121 kontakt
Toxoplasmóza - Toxoplasma gondii NK Real-time PCR* 800 kontakt
Treponema cuniculi původce Mikroskopický preparát 50 kontakt
Treponema paraluiscuniculi původce Mikroskopický preparát 50 kontakt
Trichinelóza - Trichinella spp. původce trávící metoda 110 kontakt
Trichofytóza - Trichophyton verrucosum NK Real-time PCR 1,000 kontakt
Trichomoniáza skotu - Tritrichomonas foetus*** původce kultivace z výplašku 134 kontakt
Trichophyton equinum NK PCR-RFLP 880 kontakt
Trichophyton verrucosum (trichofytóza) NK Real-time PCR 1000 kontakt
Triglyceridy (TG) instrumentálně 55 kontakt
Tritrichomonas foetus NK PCR 660 kontakt
Tritrichomonas foetus původce Nativní preparát, Kultivace 150 kontakt
Trueperella pyogenes původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 400 - 820 kontakt
Trypanosoma evansi protilátky CATT (card aglutination test for trypanosomiasis) 1320 kontakt
TSH instrumentálně 390 kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky rychlá aglutinace (RA) 31 kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) protilátky pomalá aglutinace (PA) 134 kontakt
Tularémie (Francisella tularensis) NK PCR 750 kontakt
Typizace virových kmenů ryb NK Sekvenační analýza 2450 kontakt
Určení březosti (PAGs) PAGs PAGs (pregnancy-associated glycoproteins) ELISA 85 kontakt
Urea, močovina (UREA) instrumentálně 55 kontakt
Vápník (Ca) instrumentálně 55 kontakt
Varroáza - parazitologické vyšetření původce flotace 33 kontakt
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab 187 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky ELISA Ab 165 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky virus neutralizační test (VNT) 220 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK RT - PCR 880 kontakt
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) virus - antigen ELISA Ag 165 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK RT - PCR 800 kontakt
Virová hemoragická septikémie (VHS) NK Real-time RT - PCR 1000 kontakt
Virová hepatitida kachen (typ 1) NK PCR 900 kontakt
Virus aviární nefritidy (ANV, Avastrovirus 2) NK RT - PCR 700 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A) 165 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H1N1) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (H3N2) 195 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK RT-PCR/ Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A) 1100 kontakt
Virus chřipky prasat (SIV) NK sekvenace a typizace izolátů SIV 2500 kontakt
Virus chřipky u psů a koček NK RT-PCR/Real –time RT-PCR (influenzy typu A) 1100 kontakt
Virus encefalomyokarditidy prasat (EMCV) NK RT-PCR 880 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) protilátky ELISA Ab 250 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK RT-PCR 800 kontakt
Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) NK Real-time RT - PCR 880 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) protilátky ELISA Ab 280 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK RT-PCR 880 kontakt
Virus porcinní epidemické diarrhoey (PEDV) NK Real-time RT-PCR 1000 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) protilátky ELISA 164 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK RT PCR 880 kontakt
Virus západonilské horečky (West Nile virus, WNV) NK Real-time RT PCR 990 kontakt
Vitamín A subdodávka 500 kontakt
Vitamín B12 subdodávka 370 kontakt
Vitamín D subdodávka 1400 kontakt
Vitamín E subdodávka 500 kontakt
Vozhřivka (VO) - Maleus - Burkholderia mallei protilátky RVK - mikrometoda 160 kontakt
Vyšetření ryb na ektoparazitózy a endoparazitózy původce pitva, mikroskopie 350 kontakt
Vzteklina antigen imunofluorescence 455 kontakt
Vzteklina (Lyssavirus) NK RT-PCR 1100 kontakt
Vzteklina (Lyssavirus) NK Real-time RT PCR 1100 kontakt
Yersinia enterocolitica původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 455 - 605 kontakt
Yersinia pseudotuberculosis původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (, DDM) 540 - 690 kontakt
Yersinia spp. protilátky ELISA Ab 146 kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 440 - 690 kontakt
Yersinia spp. původce Kultivace, Identifikace (MALDI -TOF), Antibiogram (MIC, DDM) 540 - 690 kontakt
Železo instrumentálně 150 kontakt
Zinek instrumentálně 150 kontakt
Zinksulfátové jednotky (ZSj) instrumentálně 260 kontakt
Žlučové kyseliny instrumentálně 390 kontakt