CS EN
Publikace
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

Publikace

AFRICKÝ MOR PRASAT
 
F. Jori, G. Massei, A. Licoppe, F. Ruiz-Fons, A. Linden, P. Václavek, E. Chenais, C. Rosell. 2021. Management of wild boar populations in the European Union before and during the ASF crisis. Wageningen Academic Publishers. 197 – 228. https://doi.org/10.3920/978-90-8686-910-7_8 

Forth JH, Forth LF, Václavek P, Barták P, Höper D, Beer M, Blome S. Whole-Genome Sequence of an African Swine Fever Virus Isolate from the Czech Republic. Microbiol Resour Announc. 2020 Oct 29;9(44):e00948-20. https://doi.org/10.1128/MRA.00948-20

Cukor, J., R. Linda, P. Václavek, K. Mahlerová, P. Šatrán, and F. Havránek. 2020. Confirmed cannibalism in wild boar and its possible role in African swine fever transmission. Transboundary and Emerging Diseases 67(3):1068-1073. http://dx.doi.org/10.1111/tbed.13468.

Cukor, J., R. Linda, P. Václavek, P. Šatrán, K. Mahlerová, Z. Vacek, T. Kunca, and F. Havránek. 2020. Wild boar deathbed choice in relation to ASF: Are there any differences between positive and negative carcasses?
Preventive Veterinary Medicine 177: 104943. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.1016/j.prevetmed.2020.104943

Jan Cukor, Rostislav Linda, Petr Václavek, Petr Šatrán, František Havránek: Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (I.) Svět myslivosti 6/2020. 

Jan Cukor, Rostislav Linda, Petr Václavek, Petr Šatrán, František Havránek: Místa nálezů divočáků uhynulých v souvislosti s AMP a možnosti využití získaných údajů (II.) Svět myslivosti 7/2020. 

Jan Cukor, Rostislav Linda, Petr Václavek, Petr Šatrán, František Havránek: Chování divočáků u kadáveru vlastního druhu z pohledu možného přenosu afrického moru prasat. Svět myslivosti 8/2020. 

Petr Václavek, Pavel Barták: Africký mor prasat – mýty a realita. Svět myslivosti č. 2/2018. https://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/africky-mor-prasat-myty-a-realita 

Prodělalová, J., Václavek, P., Barták, P., Celer, V., Šatrán, P., Faldyna, M. Africký mor prasat – z pohledu epizootologie. African swine fever – from the view of epizootology. Veterinářství 2019;69(3):162-168. https://www.vetweb.cz/africky-mor-prasat-z-pohledu-epizootologie/ 

Jan Cukor, Rostislav Linda, Petr Václavek, Petr Šatrán, František Havránek. Populační dynamika černé zvěře v závislosti na intenzivním lovu v oblasti s africkým morem prasat. Svět myslivosti 1/21, s. 16-19.

Hrazdilová K., Lesiczka P. M., Bardoň J., Vyroubalová Š., Šimek B., Zurek L., Modrý D. Wild boar as a potential reservoir of zoonotic tick-borne pathogens (Prase divoké jako potencionální rezervoár původců zoonotických klíšťat. Ticks and Tick-borne diseases, 12 (2021) 101558. ISSN 1877-959X. https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101558

ZÁPADONILSKÁ HOREČKA (WEST NILE FEVER)
 
Stejskalova, K., Janova, E., Horecky, C., Horecka, E., Vaclavek, P., Hubalek, Z., Relling, K., Cvanova, M., D'Amico, G., Mihalca, A., Modry, D., Knoll, A., Horin  P. 2019. Associations between the presence of specific antibodies to the West Nile Virus infection and candidate genes in Romanian horses from the Danube delta.
Molecular biology reports. 46(4):4453-4461. doi: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-019-04900-w 
 
LENTIVIROVÉ INFEKCE OVCÍ A KOZ

 
Tonka T, Čurn V, Stehlíková D, Vejčík A, Barták P, Václavek P, Šimek B. 2019. The phylogenetic analysis of a novel genetic subtype of caprine arthritis encephalitis virus (CAEV) in the Czech Republic.

Barták P, Šimek B, Václavek P, Čurn V, Plodková H, Tonka T, Farková B, Vernerová K, Vejčík A 2018. Genetic characterisation of small ruminant lentiviruses in sheep and goats from the Czech Republic. Acta Vet. Brno, 87: 19-26 https://actavet.vfu.cz/media/pdf/actavet_2018087010019.pdf 

Stehlíková D., Vernerová K., Čurn V., Tonka T., Farková B., Vejčík A., Barták P., Václavek P. Využití metody LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) pro molekulární diagnostiku lentivirů malých přežvýkavců. The use of LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) method for molecular diagnosis of lentiviruses in small ruminants. Veterinářství 2018;68(5):340-345. https://www.vetweb.cz/vyuziti-metody-lamp-pro-molekularni-diagnostiku-lentiviru/ 

Tonka T., Čurn V., Šoch M., Vejčík A., Vernerová K., Farková B., Štoidl P., Barták P., Šimek B., Václavek P., Plodková H. Srovnání incidence lentivirových infekcí u ovcí a koz s rozdílným genotypem genu transmembránového proteinu TMEM154. Comparison of the incidence of lentivirus infections in sheep and goats with different genotypes of gene of transmembrane protein TMEM154. Veterinářství 2019;69(5):377-380. https://www.vetweb.cz/srovnani-incidence-lentivirovych-infekci-u-ovci-a-koz-s-rozdilnym-genotypem-genu-transmembranoveho-proteinu-tmem154/ 
 
KORONAVIROVÉ INFEKCE PRASAT
 
Belsham GJ, Rasmussen TB, Normann P, Vaclavek P, Strandbygaard B, Bøtner A. 2016. Characterization of a Novel Chimeric Swine Enteric Coronavirus from Diseased Pigs in Central Eastern Europe in 2016. Transboundary and Emerging Diseases 63 (6):595-601. https://doi.org/10.1111/tbed.12579 
 
PARAZITÓZY SKOTU
 
Modrý D., Pšenková I., Václavek P., Ježková J., Malát K. Moderní přístupy v omezení ekonomického dopadu helmintóz v chovech masného skotu: Kde jsme a kudy dál. Modern approaches in control of the economic impact of helminthoses in meat-producing cattle: Where we are and where to go. Veterinářství 2019;69(12):867-871. https://www.vetweb.cz/moderni-pristupy-v-omezeni-ekonomickeho-dopadu-helmintoz-v-chovech-masneho-skotu-kde-jsme-a-kudy-dal/
 
POUŽITÍ ANTIMIKROBIK
 
Hana Prátová, Lucie Pokludová, Tomáš Černý, Ivana Kucharovičová. Rezistence k antimikrobikům u Escherichia coli veterinárního původu v ČR (2017–2019). Odborná zpráva v rámci plnění Mandatorního funkčního úkolu MZe č. 8/2020 SVS v rámci Národního antibiotického programu – téma Zkvalitnění použití antimikrobik ve veterinární medicíně.

TOXOPLAZMÓZA U DIVOKÝCH ZAJÍCŮ

Karol Račka, Eva Bártová, Jana Juránková, Azra Hamidović, Ivana Kucharovičová, Bronislav Šimek, Alcia Kočišová. Fatal toxoplasmosis in wild European brown hares (Lepus europaeus) in tularaemia endemic areas of the Czech Republic: Poses risk of infection for humans?  Transbound Emerg Dis. 2020;00:1–5., Volume 67, Issue 6, Pages: i, 2269-3076, November 2020.
 
DETEKCE PROTOTEKY V MLÉCE
 
Romana Bačová, Petr Králik, Ivana Kucharovičová, Růžena Seydlová and Monika Morávková. A novel TaqMan qPCR assay for rapid detection and quantification of pro-inflammatory microalgae Prototheca spp. in milk samples (Detekce prototeky v mléce  pomocí multiplexní qPCR). Medical Mycology, 2021, 0, 1–9

DUSÍKATÉ FAKTORY U RYB

Honzlova, A., Curdova, H., Schebestova, L., Bartak, P., Stara, A., Priborsky, J., Koubova A., Svobodova, Z., Velisek, J., 2021. Nitrogen factor of common carp Cyprinus carpio fillets with and without skin. Scientific Reports 11, Article number: 9926 (IF 2019 = 3.998).

Honzlova, A., Curdova, H., Schebestova, L., Stara, A., Priborsky, J., Koubova, A., Svobodova, Z., Velisek, J., 2021. A nitrogen factor for European pike-perch (Sander lucioperca), northern pike (Esox lucius), and sheatfish (Silurus glanis) fillets. Acta Ichthyologica et Pisctoria 51(2): 119-129. (IF 2019 = 0.629) Dusíkaté faktory u dravých ryb