NRL pro Listeria monocytogenes
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

NRL pro Listeria monocytogenes

Národní referenční laboratoř pro Listeria monocytogenes


Charakteristika hlavní činnosti NRL pro Listeria monocytogenes:
  • ověřování nových metodik, zkoušek a postupů
  • testování nových růstových médií
  • typizace izolátů
  • vytváření postupů pro vyšetřování nových nebo komplikovaných matric
  • řešení rozporovaných laboratorních nálezů
  • základní výzkum (studie, apod.) pro výrobní praxi a potřeby ÚVS SVS, MZe apod.
  • kompilační studie, analýzy a ověřování trendů
  • v případě požadavků provádění studií dle přílohy II, Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005

NRL pro Listeria monocytogenes

Bulawová Hana, RNDr. Bulawová Hana, RNDr.
odborný VŠ pracovník hygieny potravin
laboratoř kontroly složení potravin

+420567143228
+420725183441
bulawova@svujihlava.cz