AKREDITACE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

AKREDITACE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“ akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 
V rámci organizace Státní veterinární ústav Jihlava pracuje akreditovaná zkušební laboratoř 1129 "Laboratoře SVÚ Jihlava", která má pracoviště v Jihlavě, Českých Budějovicích a Plané nad Lužnicí.

Všechna pracoviště mají akreditovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a provádí zkoušení dle stejných akreditovaných metod uvedených v příloze k osvědčení.

 

Příručka kvality
Naše Příručka kvality je k dispozici k nahlédnutí u manažerky kvality.

Politika kvality


Flexibilní rozsah akreditace
Zkušební laboratoři č. 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“ je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku přílohy k osvědčení o akreditaci. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u manažera jakosti a rovněž níže ke stažení.
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
 Osvědčení o akreditaci 

 

 

Seznam subdodavatelů

Barták Pavel, MVDr., Ph.D. Barták Pavel, MVDr., Ph.D.
ředitel
vedoucí AZL
vedoucí COP

+420567143232
+420602790988
bartak@svujihlava.cz
Sedmíková Martina, Ing. Sedmíková Martina, Ing.
manažer kvality
+420567143219
+420724250108
sedmikova@svujihlava.cz