CS EN
AKREDITACE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

AKREDITACE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘE

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129 „Laboratoře SVÚ Jihlava“ akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 
V rámci organizace Státní veterinární ústav Jihlava pracuje akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129 "Laboratoře SVÚ Jihlava", která má pracoviště v Jihlavě, Českých Budějovicích a Plané nad Lužnicí.

Všechna pracoviště mají akreditovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a provádí zkoušení dle stejných akreditovaných metod uvedených v příloze k osvědčení.

 

Příručka kvality
Naše Příručka kvality je k dispozici k nahlédnutí u manažerky kvality.

Politika kvality


Oznámení o možnosti modifikovat metody v rámci flexibilního rozsahu akreditace
 Osvědčení o akreditaci Aktuální seznam činností prováděných v rámci flexibilního rozsahu


V současné době Laboratoře SVÚ Jihlava nemají zavedenou žádnou metodu ve flexibilním rozsahu akreditace.

 
SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Seznam subdodavatelských laboratoří je k nahlédnutí u manažera kvality laboratoře.
 

Příloha k osvědčení o akreditaci

Barták Pavel, MVDr., Ph.D. Barták Pavel, MVDr., Ph.D.
ředitel
vedoucí AZL
vedoucí COP

+420567143232
+420602790988
bartak@svujihlava.cz
Sedmíková Martina, Ing. Sedmíková Martina, Ing.
manažer kvality
+420567143219
+420724250108
sedmikova@svujihlava.cz