CS EN

Výskyt ochratoxinu A v ledvinách prasat v ČR v letech 2012 - 2021


Ochratoxin A je toxin produkovaný plísněmi rodu Aspergillus a Penicillium. Vyskytuje se zejména v obilovinách, sušeném ovoci, kávě, koření, ale také ve tkáních a orgánech zvířat. U ochratoxinu A byla prokázána nefrotoxicita, imunotoxicita, mutagenita, teratogenita. Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny byl klasifikován jako možný karcinogen pro člověka. Vzhledem k možným negativním dopadům na lidské zdraví jsou pro ochratoxin A stanoveny maximální limity pro vybrané potraviny v Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006.
 
V rámci monitoringu kontaminujících látek v potravinovém řetězci, který provádí Státní veterinární správa, se sleduje výskyt ochratoxinu A v ledvinách prasat. Naše laboratoř se podílí na provádění uvedených analýz a kolegové z oddělení chemie spolupracovali na článku, který byl publikován v odborném časopise Acta Veterinaria Brno.
 
Zuzana Široká, Petr Linhart, Alena Honzlová, Veronika Vlasáková, Jan Rosmus, Pavla Macharáčková, Zdeňka Svobodová, Martin Svoboda: A survey on occurrence of ochratoxin A in the kidneys of slaughtered pigs in the Czech Republic during the years 2012–2021 (Přehled výskytu ochratoxinu A v ledvinách poražených prasat v ČR v letech 2012–2021);  ACTA VET. BRNO 2022, 91: 409–415; https://doi.org/10.2754/avb202291040409

 
 
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz