Stanovení obsahu morfinu i kodeinu v máku podle rošířených požadavků


Na SVÚ Jihlava nabízíme stanovení obsahu morfinu i kodeinu v máku podle rozšířených požadavků Nařízení (ES) č. 2142/2021 účinných od 1.7.2022


Do limitu obsahu opiových alkaloidů v máku se nyní započítává  obsah kodeinu. Proto v našich laboratořích nově stanovíme k morfinu také kodein.

Nově je stanoven maximální limit opiátů  také pro pekařské výrobky. Toto je novinka, která nutí pekaře pečlivě počítat velikost makové náplně. K výpočtu je potřeba  znát také skutečnou hodnotu obsahu morfinu a kodeinu v dodané surovině.

1.7.2022 vstoupila v účinnost novela č. 2142/2021 nařízení (ES) č. 1881/2006, která v příloze v oddíle 8 doplňuje nové položky se stanovenými maximálními limity. Položky jsou přehledně definovány, připojujeme níže výtah z tohoto nařízení.
 


   (*)   Maximální limit se vztahuje na sumu morfinu a kodeinu, přičemž na limit kodeinu se použije faktor 0,2. Maximální limit se proto vztahuje na sumu morfinu + 0,2 kodeinu.  
    (**)  Pekařské výrobky zahrnují také pochutiny k přímé spotřebě a snacky vyrobené z mouky.
    (***) Provozovatel potravinářského podniku dodávající maková semena provozovateli potravinářského podniku vyrábějícímu pekařské výrobky poskytne nezbytné informace, které výrobci pekařských  
           výrobků umožní uvádět na trh výrobky, které splňují maximální limi. Tyto informace případně zahrnují analytické údaje.


 
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz
Koten Martin, Ing. Koten Martin, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř kapalinové chromatografie

+420567143238

koten@svujihlava.cz
Zelenková Kateřina, Ing. Zelenková Kateřina, Ing.
odborný VŠ pracovník chemie
laboratoř reziduí inhibičních látek

+420567143273
+420770125640
zelenkova@svujihlava.cz