Školení v rámci režimu jakosti Q CZ

Dne 15.9.2021 se v konferenčním sále SVÚ Jihlava uskuteční 1. školení v rámci režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů. Školení je určeno osobám, které budou provádět odběry vzorků v rámci Metodiky odběru vzorků pro certifikaci a soukromým veterinárním lékařům, kteří budou vystavovat Potvrzení o používání antibiotik v chovech producentů drůbeže v režimu jakosti Q CZ pro potřeby certifikace. Na základě absolvovaného školení bude každému účastníkovi vystaveno Potvrzení o absolvování školení.

Oficiální pozvánka
Kostková Marcela, MVDr. Kostková Marcela, MVDr.
zástupce vedoucího hygieny potravin
+420567143263
+420777460976
kostkova@svujihlava.cz