SVÚ Jihlava od března 2020 testuje vzorky na onemocnění Covid-19
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

SVÚ Jihlava od března 2020 testuje vzorky na onemocnění Covid-19

19.02.2021

SARS-CoV-2 neboli veřejností zjednodušeně označovaný koronavirus se začal na SVÚ Jihlava testovat v březnu 2020. Byli jsme první laboratoří v Kraji Vysočina, která zahájila testování na COVID-19. Důvodem byla tehdy nedostačující kapacita laboratoří a nemocnic. Zahájit testování i u nás bylo logickým krokem, protože koronaviry obecně nebyly pro SVÚ Jihlava nic nového. Na oddělení virologie například běžně testujeme Bovinní koronavirus, což je respiratorní onemocnění skotu nebo Prasečí delta koronavirus, který způsobuje gastrointestinální problémy u prasat.

K vyšetření na COVID-19 využíváme automatizaci

Využití moderních automatických přístrojů a robotických systémů nám umožňuje rychle poskytovat spolehlivé výsledky vyšetření vzorků od osob podezřelých z onemocnění COVID-19 a současně poskytovat ostatní naše služby v nezměněném rozsahu.

Vzorky vyšetřujeme pomocí molekulárně biologické metody real-time RT- PCR (polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí). Cílem detekce je úsek virové ribonukleové kyseliny (genetická informace viru).

Postup vyšetření

Po přijetí v naší laboratoři je doručený vzorek nosohltanového výtěru přenesen z odběrového tampónu do jamky vzorkové kazety, do které se přidán roztok pro usnadní uvolnění RNA z virových částic. Tento počáteční krok vyšetření (pipetování) provádíme jednotlivě v režimu vysoké biologické bezpečnosti v naší laboratoři BSL3 (Biosafety Level 3). Jedná se o speciálně zabezpečenou laboratoř pro diagnostiku a výzkum vysoce patogenních virů a bakterií.

Následuje extrakce virové RNA, kterou provádíme v automatických (robotických) izolátorech, v nichž lze během dvou hodin zpracovat současně až 96 vzorků. Použití automatických izolátorů výrazně zkracuje dobu zpracování vzorků – jeden takovýto stroj nahradí až tři laboranty – a současně značně eliminuje možný negativní vliv lidského faktoru na extrakci nukleové kyseliny, a tím i na konečný výsledek vyšetření. 

Posledním krokem je vlastní real-time RT-PCR, tedy reverzní transkripce části virové RNA do cDNA, její zmnožení řetězovou polymerázovou reakcí a průběžná 1 detekce. Zde využíváme automatické real-time PCR  systémy, ve kterých lze během asi 70 minut současně otestovat až 96 vzorků.