PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ

Státní veterinární ústav Jihlava se jako podřízená organizace Ministerstva zemědělství připojil k Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zemědělství.

Níže naleznete ke stažení aktuální znění tohoto programu, Etického kodexu zaměstnanců Státního veterinárního ústavu Jihlava a směrnice pro minimalizaci korupčních rizik.

Dále zde naleznete v rámci protikorupčního programu zveřejňované seznamy poradců, poradních orgánů a společností, advokátů a advokátních kanceláří, s nimiž naše organizace spolupracuje nebo spolupracovala.
 

Oznámení korupčního jednání


Podezření na případné korupční jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství i rezortních organizací
Telefonní linka: 221 812 275
Elektronicky: korupce@mze.cz

Podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU

Elektronicky: https://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts/fraud-reporting-form_cs
Písemně:
OLAF - Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II,
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie

 

Vnitřní oznamovací systém (VOS) – Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č.2019/1937 o ochraně osob, SVÚ Jihlava uplatňuje Vnitřní oznamovací systém, který zajišťuje bezpečné podávání a přijímání oznámení o případném protiprávním jednání osob v souvislosti s touto rezortní organizací Ministerstva zemědělství ČR. 
 
Příslušná osoba odpovědná za přijímání a vyřizování oznámení:
Právní kancelář
Bezručova 1580/7
586 01 Jihlava
IČO: 66204321
Tel: +420 602 773 331