CS EN
KONTROLNÍ LABORATOŘ MEDIKOVANÝCH KRMIV
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka vyšetření Nabídka vyšetření

KONTROLNÍ LABORATOŘ MEDIKOVANÝCH KRMIV

Činnost kontrolní laboratoře medikovaných krmiv spadá pod NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMANETU A RADY (EU) 2019/4 ze dne 11. prosince 2018, o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv.

Provádíme stanovení koncentrace účinných látek v medikovaných krmivech - ověření medikační hladiny léčiva, prověření homogenity výrobní šarže, kontrolu křížové kontaminace následně vyráběných krmiv.