Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR)
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

Národní referenční laboratoř pro infekční bovinní rhinotracheitidu (IBR)

Náplň a charakteristika činnosti

 • NRL pro IBR je pověřena zajištěním a trvalou kontrolou laboratorní diagnostiky infekční bovinní rhinotracheitidy prováděné v České republice. Ověřuje specifiku, citlivost a účelnost použití jednotlivých laboratorních diagnostických metod a je odborným garantem úrovně činnosti i spolehlivosti výsledků dosahovaných v ostatních veterinárních, diagnostických laboratořích Státní veterinární správy.
 • NRL pro IBR přispívá ke kvalitnímu zajištění úkolů definovaných „Metodikou kontroly zdraví zvířat a vakcinace (MKZ) i přímých, dílčích požadavků privátních veterinárních lékařů a chovatelů skotu.
 • NRL je součástí institucionálního zázemí, které zajišťuje realizaci „Národního ozdravovacího programu chovů skotu od IBR (NOP-IBR) zahájeného v České republice v roce 2006. V jeho rámci formuluje optimální způsob využití diagnostických výsledků pro rozhodování na úseku prevence a profylaxe.
 • Pro ostatní zainteresované veterinární instituce i pro praktické veterináře a chovatele je zdrojem nových informací a poznatků použitelných pro průběžnou odborně podloženou inovaci ozdravovacích programů a protinákazových opatření.
 

Základní pracovní okruhy

Diagnostická činnost:
 • běžná laboratorní diagnostika IBR
 • konfirmace výsledků vyšetření regionálních diagnostických laboratoří
 • definitivní ověření sporných a epizootologicky nečekaných výsledků (např. výskyt pozitivních regentů v chovech IBR prostých nebo ozdravených)
 • příprava standardních diagnostických komponent (pozitivní, limitní, negativní vzorky)
 • udržování izolovaných a referenčních kmenů viru IBR a jejich dlouhodobé uložení.
 
Kontrolní činnost:
 • příprava metodických návodů provádění diagnostických testů a stanovení způsobu jejich jednotného využití
 • ověření kvality, citlivosti a specifiky používaných diagnostických souprav
 • kontrola výsledků diagnostiky IBR prováděné v ostatních veterinárních laboratořích, příprava souborů kontrolních, referenčních vzorků krevních sér a mléka s definovanou pozitivitou
 • organizace, zajištění a hodnocení výsledků kruhových laboratorních testů v rámci ČR.
 
Konzultační činnost:
 • poradenství při přípravě ozdravovacích programů v chovech s různou technologii odchovu a různými počty zvířat
 • konzultace zaměřené na způsob interpretace výsledků laboratorních testů a jejich optimální využití v praxi
 • sledování odborné literatury, která souvisí s tematikou bovinních herpesvirových infekcí, především IBR
 • příprava podkladů pro aktualizaci a inovaci zásad diagnostiky a prevence IBR zakotvených v MKZ a NOP-IBR.
 

Kontrola činnosti NRL-IBR

 • pravidelně, nejméně 4x ročně se zúčastnit nadnárodních testů „Veterinary Laboratory Quality Assessment“ organizovaných v rámci Evropské unie institucí:
   
  Quality assurance unit VLA 
  College road, 
  Sutton Bonington 
  Loughborough 
  LEICS LE12 3RB 
  ENGLAND 
   
 • pravidelně jedenkrát ročně připravit úplnou tematicky definovanou zprávu o činnosti a předložit ji Ministerstvu zemědělství a Státní veterinární správě.
Barták Pavel, MVDr., Ph.D. Barták Pavel, MVDr., Ph.D.
ředitel
vedoucí AZL
vedoucí COP

+420567143232
+420602790988
bartak@svujihlava.cz