Národní program sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů za rok 2021

 
V posledních šesti letech je každoročně prováděno vyhodnocení výsledků Národního programu sledování rezistencí k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů za uplynulých 12 měsíců. Toto zpracování dosažených výsledků překládáme i letos.


Kompletní zprávu RL za rok 2021 naleznete zde: https://www.svujihlava.cz/data/fotogalerie/files/zprava-rl-za-rok-2021-pdf.pdf