NABÍDKA A CENY VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ ZVÍŘAT

Komplexní laboratorní diagnostika původců infekčních onemocnění hospodářských, zájmových, volně žijících a ZOO zvířat. Zajišťujeme intravitální a postmortální diagnostiku. Poskytujeme virologické, sérologické, bakteriologické, parazitologické a molekulárně biologické vyšetření vzorků.
SKOT

SKOT

OVCE A KOZY

OVCE A KOZY

PRASATA

PRASATA

DRŮBEŽ

DRŮBEŽ

KONĚ

KONĚ

RYBY

RYBY

VČELY

VČELY

PSI A KOČKY

PSI A KOČKY

OSTATNÍ

OSTATNÍ

ANALÝZY POTRAVIN

Laboratorní vyšetření potravin a surovin rostlinného a živočišného původu podle požadavků evropské a národní legislativy, či dle individuálních potřeb zákazníků. Provádíme chemická, mikrobiologická, imunochemická, molekulárně biologická a senzorická vyšetření vzorků.
Potraviny

Potraviny

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Hygiena výroby

Hygiena výroby

Výživové hodnoty

Výživové hodnoty

Alergeny

Alergeny

Kontaminanty

Kontaminanty

Rezidua léčiv

Rezidua léčiv

Přídatné látky

Přídatné látky

Falšování

Falšování

KRMIVA A VODY

Mikrobiologické, molekulárně biologické, mykologické a chemické analýzy vzorků krmiv, krmných surovin a medikovaných krmiv. Poskytujeme mikrobiologické, chemické a senzorické rozbory vod dle požadavků legislativy a zákazníků.
Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

GENETIKA A MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA

Diagnostika na bázi PCR metod se zaměřením na detekci původců onemocnění, GMO, alergenů, stanovení rostlinné a živočišné DNA u potravin a krmiv, či ověřování parentity a genotypizace ovcí.
GMO

GMO

Genotypizace ovcí

Genotypizace ovcí

Druhová identifikace DNA

Druhová identifikace DNA

Ověření původu

Ověření původu

Kontrola zdraví zvířat

Kontrola zdraví zvířat

Kontrola kvality krmiv a potravin

Kontrola kvality krmiv a potravin

VYŠETŘENÍ KOSMETIKY

Bakteriologické a mykologické vyšetření kosmetických výrobků dle požadavků ISO norem a individuálních potřeb zákazníků.
Dle ISO norem

Dle ISO norem

Dle požadavků zadavatele

Dle požadavků zadavatele

TOXIKOLOGIE A BIOCHEMIE

Biochemická a hematologická diagnostika biologických materiálů pro klinickou praxi a cílené toxikologické analýzy na základě předchozí anamnézy nebo pitevního nálezu. Zajišťujeme rovněž diagnostiku intoxikací zvířat vybranými látkami.
Toxikologie

Toxikologie

Biochemie

Biochemie