CS EN

Mykotoxiny v obilovinách

Každý rok v podzimním období po sklizni obilovin je důležité vyhodnotit míru jejich kontaminace mykotoxiny. Úroveň kontaminace je velmi závislá na klimatických podmínkách v průběhu vegetačního období a sklizně.

Pro nejvýznamnější mykotoxiny, z pohledu možného vlivu na lidské zdraví, jsou legislativou stanoveny maximální limitní hodnoty pro aflatoxiny, fusariové toxiny (deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisiny) a ochratoxin A.  Pro krmiva a krmné suroviny je legislativně limitován aflatoxin B1, pro ostatní mykotoxiny jsou publikovány směrné hodnoty pro produkty určené ke krmení zvířat.

Pro obiloviny v našich klimatických podmínkách se nejčastěji setkáváme s výskytem fusariových toxinů, zejména deoxinyvalenolu a zearalenonu, v posledních letech jsme zaznamenali i výskyt fumonisinů. Další mykotoxin, ochratoxin A, kontaminuje obiloviny zejména v průběhu skladování.  

V naší laboratoři můžeme nabídnout:
  • vyšetření deoxinivalenolu, zearalenonu, T-2 a HT-2 toxinu a fumonisinů metodou ELISA
  • vyšetření aflatoxinů (B1, B2, G1, G2), ochratoxinu A, deoxinivalenolu, zearalenonu metodou kapalinové chromatografie
  • vyšetření obilovin na celý rozsah mykotoxinů (aflatoxiny (B1, B2, G1, G2), ochratoxin A, deoxinyvalenol, zearalenon, T2, HT-2 toxin, fumonisiny B1, B2) metodou LC-MS/MS za zvýhodněnou cenu
Honzlová Alena, Ing. Honzlová Alena, Ing.
vedoucí oddělení chemie
zástupce ředitele
zástupce vedoucího AZL

+420567143212
+420606712743
honzlova@svujihlava.cz