CS EN

E–protokol SVÚ Jihlava nově s několikaletou platností kvalifikovaného certifikátu


Elektronický protokol SVÚ Jihlava – rychlé a ekologické předání výsledků laboratorních analýz


Vážený zákazníku,
 
elektronické dokumenty jsou již delší dobu součástí našeho života. I my chceme podpořit tuto efektivní formu zasílání našich protokolů, která šetří také životní prostředí.

Dovolujeme si Vám přiblížit náš elektronický protokol (také e-protokol)  a aktuální výhody  jeho využívání pro Vás.
 
Elektronický protokol SVÚ Jihlava (také e-protokol) je vytvářen v dnes hojně  využívaném  formátu pdf a je opatřen elektronickou značkou - certifikátem pro elektronickou pečeť. Elektronická pečeť a její vlastnosti se zobrazí při otevření e-protokolu v běžně a zdarma dostupných aplikacích (např. Adobe Acrobat Reader DC – příklad zobrazení níže).  Na protokolu je rovněž v oblasti podpisu umístěna vizualizace elektronické značky.
 


Tato forma protokolu má pro Vás tyto zásadní výhody:
  1. Protokol odesíláme okamžitě po ukončení analýz na vámi určenou e-mailovou adresu. Odpadá časová prodleva doručení poštou.
  2. Dostáváte jeden protokol, který můžete u sebe archivovat, ale zároveň jej můžete předat například svým zákazníkům. Každý e-mailem zaslaný e-protokol je přitom stále tentýž platný originál. Nemusíte nic tisknout a kopírovat.
  3. Od 27.9.2021 jsou  naše protokoly opatřeny  elektronickou pečetí nově s platností nejméně 2 roky. To je většinou dostatečná doba, kdy si předložení protokolu vyžádá kontrolní orgán nebo třeba auditor. Stejnopis e-protokolu s obnovenou dobou platnosti si navíc od nás můžete vyžádat až do 5 let od jeho vydání.
 
Kromě elektronického protokolu vystavujeme na požádání stále i tištěný protokol.  V tomto případě účtujeme náklady na poštovné za odeslání písemných dokumentů.
 
Tištěný protokol SVÚ Jihlava je  tradiční písemný dokument o laboratorní zkoušce vytištěný v našich laboratořích. Platný  protokol je opatřen holografickým samolepícím štítkem s logem SVÚ Jihlava a je ručně orazítkovaný.


Věříme, že náš elektronický protokol přispěje k zefektivnění práce s dokumenty také u Vás.