Diagnostika klostridiových toxinů

Klostridia se přirozeně vyskytují ve vnějším prostředí a jsou také běžnou součástí střevní mikroflóry zvířat i lidí. Patogenní jsou kmeny produkující toxiny, které mohou mít lokální i systémové účinky.

Klostridiové infekce vyvolané Clostridioides difficile (dříve Clostridium difficile) způsobují průjmová onemocnění zejména u sajících selat a hříbat. U izolátů Clostridioides difficile jsme nově schopni pomocí molekulárně biologických metod stanovit přítomnost genů kódujících produkci toxinů A (enterotoxin) a B (cytotoxin)

Vzorek doručený do laboratoře je vyšetřen kultivačně na oddělení bakteriologie. Vykultivované kolonie jsou následně identifikovány pomocí MALDI-TOF. Takto získané kultury Clostridioides difficile jsou vyšetřeny metodou PCR na přítomnost genů kódujících toxin A a B.

Kromě výše uvedených analýz jsme schopni prokázat pomocí PCR také přítomnost genů kódujících produkci toxinů alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxinu u Clostridium perfringens. U přežvýkavců jsme rovněž schopni stanovit toxiny Clostridium perfringens pomocí ELISA testu.

 
vyšetření metoda cena (Kč) vzorek
Clostridioides difficile - detekce genů kódujících
toxin A a B
PCR 880 rektální výtěr, popř. trus, sekční materiál (střevo)
Clostridium perfringens - detekce genů kódujících
toxiny alfa, beta, beta2, epsilon, ióta a enterotoxin
Multiplex-PCR 660 rektální výtěr, popř. trus, sekční materiál (střevo)
Clostridium perfringens - detekce toxinů
alfa, beta, epsilon
ELISA 605 rektální výtěr, popř. trus, sekční materiál (střevo)

 

 Clostridium perfringens na krevním agaru
 
Friedrich Šimon, MVDr. Friedrich Šimon, MVDr.
vedoucí oddělení bakteriologie
+420567143131
+420777460975
friedrich@svujihlava.cz
Šimek Bronislav, Mgr. Šimek Bronislav, Mgr.
vedoucí oddělení molekulární biologie
+420567143277
+420724357323
simek@svujihlava.cz