Oddělení virologie a sérologie -> Akreditované zkoušky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Akreditované zkoušky oddělení virologie a sérologie


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Rozsah stanovovaných analytů / rozsah zkoušení Flexibilní rozsah akreditace
701 TSE: Průkaz a diferenciace kmenů prionového proteinu PrPTSE metodami Western Blot SOP BSE.01 Tkáně zvířat   A
706 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE ELISA testem (IDEXX HerdChek – Bovine Spongiform Encephalopathy-Scrapie Antigen Test Kit, EIA) SOP BSE.06 Tkáně zvířat    
707 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE imunochromatografickým testem (Prionics-Check PrioSTRIP) SOP BSE.07 Tkáně zvířat   A
801 Druhová specifikace živočišné DNA (PCR, PCR-RFLP, real-time PCR) SOP MB.01 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCR: DNA obratlovců, PCR-RFLP: DNA(kůň, skot, prase, ovce, koza, kuře, krůta, kachna, husa, králík, zajíc, bažant, srnec, jelen lesní, jelen sika Dybowského, daněk, muflon, buvol), Real-time PCR (kvalitativní): DNA(skot, kůň) A
802 Průkaz geneticky modifikovaných organismů (PCR, real-time PCR) SOP MB.02 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCR: DNA (RR sója, Maximizer BTMaize(BT176),BT11/10, Mon810, T25, LibertyLink Rice, NK603/Mon88017, Mon89788, GA21, LL A2704, řepka -LibertyLink, řepka-SeedLink,řepka-InVigor, řepka-Navigator(BCS), řepka-PhytaseedBASF), řepka-Laurical(Calgene), řepka-RR(Monsanto)), Real-time PCR(kvantitativní): DNA(RR-sója, Mon 810,Bt-176) A
803 Determinace pohlaví (PCR-RFLP) SOP MB.03 Maso a masné výrobky DNA (skot) A
804 Druhová specifikace rostlinné DNA (PCR) SOP MB.04 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu DNA (sója, kukuřice, brambor, rýže, řepka olejka) A
806 Determinace polymorfismu kodónů PrP genu u ovcí (PCR-SSCP, real-time PCR) SOP MB.06 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
807 Druhová a specifická diferenciace Brachyspira spp. (PCR, PCR-RFLP, real-time PCR) SOP MB.07 Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny   A
808 Detekce DNA Lawsonia intracellularis (PCR, real-time PCR) SOP MB.08 Střevo zvířat   A
809 Detekce DNA Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (PCR) SOP MB.09 Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny   A
811 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u ovcí (fragmentační analýza DNA)  SOP MB.11 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
816 Stanovení faktorů virulence Escherichia coli (PCR) SOP MB.16 Izolované bakteriální kmeny   A
817 Detekce potravinových alergenů (real-time PCR) SOP MB.17 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu DNA (celer), DNA (ryby) A
818 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u skotu (fragmentační analýza) SOP MB.18 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
819 Sekvenační analýza DNA - druhové určení SOP MB.19 Biologický materiál DNA ryby A
1001 Aujeszkyho choroba (ACH): průkaz viru (IFT, izolace na TK) a průkaz protilátek (ELISA, SNT) SOP VIR.01 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1002 Brucelóza (BA): průkaz protilátek (RBT, PA, RVK, ELISA) SOP VIR.02 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1004 Bovinní respiratorní syncitiální virus (BRSV): průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, SNT) SOP VIR.04 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1005 Bovinní virová diarrhoea (BVD): průkaz viru (IFT, izolace na TK,ELISA,RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA) SOP VIR.05 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1006 Enzootická bovinní leukóza (EBL): průkaz protilátek (ELISA, IDT) SOP VIR.06 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1007 Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR): průkaz viru (IFT, izolace na TK, PCR), a průkaz protilátek (ELISA, SNT) SOP VIR.07 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1008 Chlamydióza: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.08 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1009 Parainfluenza 3 (PI3): průkaz protilátek (HIT, ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.09 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1010 Paratuberkulóza: průkaz protilátek (ELISA, RVK, IDT) SOP VIR.10 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1011 Q-horečka: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.11 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
1012 Klasický mor prasat (KMP): průkaz viru (IFT, izolace na TK, RT-PCR, ELISA) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA) SOP VIR.12 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1013 Mycoplasma hyopneumoniae: průkaz protilátek (ELISA) a detekce DNA (PCR) SOP VIR.13 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1014 Nakažlivá obrna prasat (PEV-1): průkaz protilátek (SNT) SOP VIR.14 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1015 Parvoviróza prasat: průkaz protilátek (HIT, ELISA) a průkaz viru (PCR) SOP VIR.15 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1016 Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS): průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.16 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
1017 Vesikulární choroba prasat (VCHP): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.17 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1018 Virová gastroenteritida prasat (TGE):  průkaz protilátek (SNT, ELISA) a průkaz viru (imunochromatografický test, RT-PCR) SOP VIR.18 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1019 Aviární encefalomyelitis (AE): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.19 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1020 Aviární pneumovirus (SHS-TRT): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.20 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1021 Aviární reovirus: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.21 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1022 Syndrom poklesu snášky (EDS): průkaz protilátek (HIT) SOP VIR.22 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1023 Infekční bronchitida (IB): průkaz protilátek (ELISA, HIT) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.23 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1024 Infekční anemie kuřat (CAV): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR) SOP VIR.24 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1025 Infekční burzitida (Gumboro): průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.25 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1026 Mykoplasmové infekce drůbeže: průkaz protilátek (RA, ELISA) a detekce DNA (PCR) SOP VIR.26 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1027 Pseudomor drůbeže (ND): průkaz protilátek (HIT, ELISA) SOP VIR.27 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1028 Brucella ovis (infekční epididymitis): průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.28 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1029 Maedi-visna/ infekční arthritis a encephalitis koz (CAE): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IDT) SOP VIR.29 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1030 Salmonella sp.: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.30 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1031 Tularemie zajíců: průkaz protilátek (RA, PA) SOP VIR.31 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1032 Porcinní cirkovirus (PCV-2): průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (PCR, izolace na TK) SOP VIR.32 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
1033 Brucelóza zajíců: průkaz protilátek (RA, PA) SOP VIR.33 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1034 Actinobacillus pleuropneumoniae: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.34 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1035 Rotavirus: průkaz viru (EIA, ICHT) SOP VIR.35 Tkáně a tělní tekutiny (krev)   A
1036 Coronavirus skotu: průkaz viru (EIA, ICHT) a průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.36 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1037 Neospora caninum: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.37 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1038 Infekční laryngotracheitida drůbeže: průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR) SOP VIR.38 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1039 Mycoplasma sp.: detekce DNA (PCR) SOP VIR.39 Tkáňové kultury, sérum   A
1040 Adenovirus skotu: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.40 Tkáně a tělní tekutiny (krev)   A
1041 Haemophilus parasuis: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.41 Tělní tekutiny (krev)   A
1042 Infekční anémie koní (AIE): průkaz protilátek (IDT) SOP VIR.42 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1043 Vozhřivka (Malleus): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.43 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1044 Hřebčí nákaza (Dourine): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.44 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1045 Infekční arteritida koní (EVA): průkaz protilátek (ELISA, SNT) SOP VIR.45 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1046 Virová rhinopneumonitida koní (EHV): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.46 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1047 Influenza virus A (InfA): průkaz viru (ICHT, RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.47 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
1048 Africký mor koní: průkaz viru (ELISA, RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.48 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1049 Katarální horečka ovcí – bluetongue: průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.49 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1050 Africký mor prasat (AMP): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IPMA) SOP VIR.50 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1052 Markova choroba: průkaz protilátek (IDT) SOP VIR.52 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1053 Klíšťová encefalitida (TBEV): průkaz protilátek EIA SOP VIR.53 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1054 Pasteurella multocida DNT: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.54 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1055 Borelióza: průkaz protilátek EIA SOP VIR.55 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1056 Koi herpesvirus (KHV): detekce DNA (PCR) SOP VIR.56 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
1057 Yersinióza: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.57 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1058 Západonilská horečka: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.58 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
1059 Infekční hematopoetická nekróza (IHN): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) SOP VIR.59 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
1060 Infekční nekróza pankreatu (IPN): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) SOP VIR.60 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
1061 Virová hemoragická septikémie (VHS): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) SOP VIR.61 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
1062 Schmallenberg virus (SBV): průkaz viru (RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, VNT) SOP VIR.62 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 174/2018 ze dne 6. 4. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

ZL 1201 - Zkušební laboratoř (České Budějovice) - Pracoviště virologie a sérologie

Číslo zkoušky Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky
301 Izolace virů patogenních pro ryby na buněčných liniích (přímý průkaz viru pomnožením na tkáňových kulturách) SOP VIR.01 Tkáně a tělní tekutiny ryb
302 Jarní viremie kaprovitých (SVCV): průkaz viru (ELISA) SOP VIR.02 Tkáně a tělní tekutiny ryb, buněčné kultury
303 Infekční nekróza pankreatu (IPNV): průkaz viru (ELISA) SOP VIR.03 Tkáně a tělní tekutiny ryb, buněčné kultury
304 Virová hemoragická septikémie (VHSV): průkaz viru (ELISA) SOP VIR.04 Tkáně a tělní tekutiny ryb, buněčné kultury
305 Infekční hematopoetická nekróza (IHNV): průkaz viru (ELISA) SOP VIR.05 Tkáně a tělní tekutiny ryb, buněčné kultury
306 Enzootická bovinní leukóza (EBL): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.06 Tělní tekutiny zvířat (krev)
307 Vesikulární choroba prasat (VCHP): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.07 Tělní tekutiny zvířat (krev)
308 Maedi-visna/ infekční arthritis a encephalitis koz (CAE): průkaz protilátek (ELISA, IDT) SOP VIR.08 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)
309 Infekční anémie koní (AIE): průkaz protilátek (IDT) SOP VIR.09 Tělní tekutiny zvířat (krev)
310 Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR): průkaz protilátek (ELISA, SNT) SOP VIR.10 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)
311 Aujeszkyho choroba (ACH): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.11 Tělní tekutiny zvířat (krev)
312 Brucelóza (BA): průkaz protilátek (RBT, PA, RVK, ELISA) SOP VIR.12 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)
313 Tularemie zajíců: průkaz protilátek (RA, PA) SOP VIR.13 Tělní tekutiny zvířat (krev)
314 Brucelóza zajíců: průkaz protilátek (RA, PA) SOP VIR.14 Tělní tekutiny zvířat (krev)
315 Hřebčí nákaza (Dourine): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.15 Tělní tekutiny zvířat (krev)
316 Vozhřivka (Malleus): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.16 Tělní tekutiny zvířat (krev)
317 Q-horečka: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.17 Tělní tekutiny zvířat (krev)
318 Coronavirus skotu: průkaz viru (ICHT) SOP VIR.18 Tělní tekutiny zvířat (krev)
319 Brucella ovis (infekční epididymitis): průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.19 Tělní tekutiny zvířat (krev)
320 Pseudomor drůbeže (ND): průkaz protilátek (HIT) SOP VIR.20 Tělní tekutiny zvířat (krev)
321 Paratuberkulóza: průkaz protilátek (ELISA, RVK) SOP VIR.21 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)
322 Rotavirus: průkaz viru (ICHT) SOP VIR.22 Tkáně a tělní tekutiny (krev)
323 Chlamydióza: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.23 Tkáně a tělní tekutiny (krev)
324 Mykoplasmové infekce drůbeže: průkaz protilátek (RA, ELISA) SOP VIR.24 Tělní tekutiny zvířat (krev)
325 Klasický mor prasat (KMP): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.25 Tělní tekutiny zvířat (krev)

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 105/2018 ze dne 28. 2. 2018. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2019 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist