Seminář spojený s workshopem zaměřený na nemoci prasat

Dne 7. 10. 2021 se v konferenčním sálu SVÚ Jihlava uskutečnil seminář pro veterinární lékaře specializující se na choroby prasat. Pořadateli akce byl Státní veterinární ústav Jihlava a farmaceutická společnost Elanco TAG.

Na programu byla aktuální témata zabývající se citlivostí/rezistencí vybraných patogenů prasat k antimikrobikům, mykoplazmové infekce prasat, či laboratorní diagnostika mykotoxinů a jejich vliv na imunitní systém prasat. Na seminář navazoval patologicko-anatomický workshop, kde měli zájemci možnost vidět a vyzkoušet si správný postup pitvy a odběru vzorků pro další laboratorní vyšetření.

Seminář byl zařazen do kontinuálního vzdělávání KVL ČR a byl hodnocen 26 body.
Můžete se těšit na další semináře!