KONTROLNÍ LABORATOŘ SVP
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

KONTROLNÍ LABORATOŘ SVP

Medikovaná krmiva se dle Zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění považují za veterinární léčivé přípravky určené pro použití u zvířat.

Snahou Evropské unie je zachovávat vysokou úroveň jištění jakosti ve vývoji, výrobě a kontrole léčivých přípravků. Pravidla správné výrobní praxe a správné distribuční praxe jsou zakotvena ve Vyhlášce č. 229/2008 Sb. Tato vyhláška upravuje povolování výroby a distribuce léčivých přípravků, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, jakož i změn vydaných povolení a vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří.

Povolení k činnosti kontrolní laboratoře je vydáváno Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) na základě pravidelného auditu – Certifikát správné výrobní praxe (Certificate of GMP compliance of a control laboratory).

Provádíme stanovení koncentrace účinných látek v medikovaných krmivech - ověření medikační hladiny léčiva, prověření homogenity výrobní šarže, kontrolu křížové kontaminace následně vyráběných krmiv.

Certifikát SVP

PDF