Nově jmenovaná Národní referenční laboratoř pro živočišné proteiny v krmivech

V souladu s článkem 100 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 byl Státní veterinární ústav Jihlava jmenován Ministerstvem zemědělství jako Národní referenční laboratoř pro živočišné proteiny v krmivech.


Náplň činnosti národní referenční laboratoře:  
  •     identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí real-time PCR
  •     identifikace složek živočišného původu v krmivech pomocí světelné mikroskopie
  •     druhová specifikace živočišné DNA v krmivech pomocí akreditovaných molekulárně biologických metod PCR, PCR-RFLP, real-time PCR
  •     koordinace a aktualizace diagnostických metod a standardů dle nejnovějších poznatků
  •     předávání získaných odborných informací ostatním laboratořím
  •     konfirmace pozitivních výsledků vyšetření prováděných v ostatních laboratořích a vydání referenčního výsledku v  případě  sporných  výsledků
  •     organizace mezilaboratorních srovnávacích testů a účast na mezinárodních srovnávacích testech organizovaných  Referenčními  laboratoří Evropské unie pro živočišné proteiny v krmivech
  •     spolupráce s  referenční laboratoří Evropské unie a NRL členských států EU
  •     konzultační činnost pro Státní veterinární správu, státní veterinární ústavy a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  •     poskytování dat, konzultací a stanovisek Státní veterinární správě a Referenční laboratoři Evropské unie