CERTIFIKACE PRODUKTŮ
Ke stažení Ke stažení Kde nás najdete Kde nás najdete Kontakty Kontakty Nabídka a ceny vyšetření Nabídka a ceny vyšetření

CERTIFIKACE PRODUKTŮ

V rámci SVÚ Jihlava pracuje akreditovaný Certifikační orgán pro produkty (COP) č. 3502. Certifikace je potvrzení shody sledovaných parametrů produktů D1 až D8 s nastavenými parametry, které odpovídají režimu jakosti Q CZ, s následným vydáním certifikátů produktů D1 až D8.

Informace COP

 

Předmětem certifikace produktů provozovaných v režimu jakosti Q CZ jsou:

Produkt D1  Násadová vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D2  Jednodenní mláďata drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D3  Konzumní vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D4  Výkrm drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D5  Výkrm krůt v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D6  Výrobky z vajec drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D7  JUT a dělené drůbeží maso v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D8  Výrobky z drůbežího masa v režimu jakosti – Q CZ

 

Informace pro žadatele o certifikaci

 
Žadatel musí úplně, správně a čitelně vyplnit Žádost o certifikaci. Pro každé „CZ registrační číslo producenta/zpracovatele“, které má být zařazeno do režimu jakosti Q CZ, musí být vyplněna samostatná Žádost o certifikaci. V případě požadavku žadatele o zapojení se do více produktů D1 až D8 provozovaných v režimu jakosti Q CZ je nutné vyplnit pro každý produkt samostatnou Žádost o certifikaci.

 

Doručení originálu Žádosti o certifikaci

 
Poštou nebo osobně na kontaktní adresu COP. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního zástupce a razítkem.
 

Informace o certifikaci

Jméno Telefon E-mail
Informace o certifikaci  567 143 263 cop@svujihlava.cz
 
Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
58601 Jihlava
IČO: 13691554
DIČ: CZ13691554 (neplátce DPH)
Tel.: 420 567 143 111
Fax: 420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Datová schránka: wwkdthw
Bankovní spojení: 34234681/0710
 
Členové Rady pro certifikaci Zaměstnavatel, pracovní pozice
MVDr. Milada Dubská Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy ČR 
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. Českomoravská drůbežářská unie, z.s.
předseda představenstva
Ing. Pavel Hakl Ministerstvo zemědělství ČR,
Sekce zemědělství a potravinářství, Odbor zemědělských komodit
vedoucí oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat
MVDr. Karel Kutlvašr, Ph.D. Česká Asociace Aviární Medicíny, z.s.
předseda výkonného výboru
MVDr. Milan Novák Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat

 

 

Dotazník spokojenosti klientů Certifikačního orgánu pro produkty

Vážení obchodní partneři, chtěli bychom vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, pomocí kterého zjišťujeme zpětnou vazbu od našich klientů.
Vyplněním dotazníku níže nám pomůžete zlepšovat naše služby k vaší spokojenosti.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRJOPS2LHsiL8F9hmS6rjLyQxplaItmzg1x_KnwtlFBdKfw/viewform?usp=sf_link

Děkujeme za Váš čas.


 
Barták Pavel, MVDr., Ph.D. Barták Pavel, MVDr., Ph.D.
vedoucí Certifikačního orgánu pro produkty
+420567143232
+420602790988
bartak@svujihlava.cz
Cetlová Klára Cetlová Klára
administrativní pracovník Certifikačního orgánu pro produkty
+420567143112

cetlova@svujihlava.cz
Kostková Marcela, MVDr. Kostková Marcela, MVDr.
zástupce vedoucího Certifikačního orgánu pro produkty
+420567143263
+420777460976
kostkova@svujihlava.cz
Sedmíková Martina, Ing. Sedmíková Martina, Ing.
manažer kvality COP
+420567143219
+420724250108
sedmikova@svujihlava.cz
Švejdová Marie, MVDr. Švejdová Marie, MVDr.
výkonný pracovník COP
+420567143124

svejdova@svujihlava.cz