Certifikační orgán pro produkty č. 3502 zahájil svoji činnost

V rámci SVÚ Jihlava zahájil svoji činnost Certifikační orgán pro produkty č. 3502. Úspěšně prošel akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. a obdržel Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013.
Certifikační orgán pro produkty tím prokázal svoji připravenost certifikovat produkty D1 až D8 dle Pravidel Certifikace produktů v režimu jakosti Q CZ u producentů drůbeže a zpracovatelů drůbežích produktů, nestrannost a zajištění důvěrnosti všech informací získaných nebo vytvořených během certifikačních činností.
Certifikace je potvrzení shody sledovaných parametrů produktů D1 až D8 s nastavenými parametry, které odpovídají režimu jakosti Q CZ, s následným vydáním certifikátů produktů D1 až D8.

Předmětem certifikace produktů provozovaných v režimu jakosti Q CZ jsou:
Produkt D1    Násadová vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D2    Jednodenní mláďata drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D3    Konzumní vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D4    Výkrm drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D5    Výkrm krůt v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D6    Výrobky z vajec drůbeže v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D7    JUT a dělené drůbeží maso v režimu jakosti – Q CZ
Produkt D8    Výrobky z drůbežího masa v režimu jakosti – Q CZ