Zdravotní nezávadnost 

Zdravotní nezávadnost 

Jakostní parametry

Jakostní parametry

Kontaminanty

Kontaminanty

GMO

GMO

GMP+

GMP+

Medikovaná krmiva

Medikovaná krmiva

Komposty, digestáty

Komposty, digestáty

Vody

Vody

Název Průkaz Metoda Cena / Kč Typ vzorku Kontakt
Aerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní mikroorganismy kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Aflatoxin M1 HPLC 2100 kontakt
Aflatoxiny B1, B2, G1, G2 HPLC od 1500 kontakt
Aktivita ureázy volumetrie 200 kontakt
Alkalita a acidita vody volumetrie 140 kontakt
Aminokyseliny subdodávka 2700 kontakt
Aminokyseliny CYS, MET subdodávka 2350 kontakt
Amoniak, celkové těkavé dusíkaté báze (TVBN, ABVT) volumetrie po destilaci 390 kontakt
Amonné ionty a amoniak ve vodě fotometrie 250 kontakt
Anaerobní plynotvorné bakterie kultivační metoda - SOP 55 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anaerobní termofilní sporuláty kultivační metoda - SOP 185 - 335 kontakt
Anaerobní termorezistentní sporuláty kultivační metoda - SOP 150 - 300 kontakt
Anionaktivní tenzidy ve vodě fotometrie 250 kontakt
Anisidinové číslo tuku fotometrie 480 kontakt
Anisidinové číslo tuku (potraviny a krmiva) fotometrie 830 kontakt
Antibiotika a chemoterapeutika v krmivech ELFO 1460 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech HPLC 1500 - 2100 kontakt
Antibiotika, chemoterapeutika a antikokcidika v krmivech - křížová kontaminace HPLC/MS/MS 2900 - 3100 kontakt
Bacillus cereus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Bakterie mléčného kvašení kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Benzen, toluen a xyleny ve vodě GC 1350 kontakt
Bezdusíkaté látky výtažkové, BNLV výpočet ze složek 15 - 2230 kontakt
BHA, BHT subdodávka 3500 kontakt
Celková objemová aktivita alfa, beta subdodávka 1000 kontakt
Celkový fosfor ve vodě ICP-OES 250 kontakt
Celkový počet mikroorganizmů kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 kontakt
Chemický rozbor teplé vody více analýz 2590 kontakt
Chlór ve vodě fotometrie 200 kontakt
Chlorované pesticidy GC od 1550 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- potraviny a krmiva volumetrie 550 kontakt
Číslo kyselosti tuku (volné mastné kyseliny )- tuky a oleje volumetrie 200 kontakt
Číslo zmýdelnění (tuky, oleje) titračně 200 kontakt
Clostridium perfringens kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Cukry v krmivech volumetrie 270 kontakt
Deoxinyvalenol, zearalenon, fumonisin, T2 – toxin ELISA od 900 kontakt
Deoxynivalenol HPLC 1500 kontakt
Detekce GMO - screening NK PCR, Real-time PCR 3500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM kukuřice 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: screening panel GM řepka 2500 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: screening panel GM rýže 2000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (kukuřice) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO - specifický průkaz NK Real-time PCR: jednotlivé GM plodiny (sója) 1000 kontakt
Detekce GMO- specifický průkaz NK Real-time PCR: kvantitativní stanovení na dotaz kontakt
Dioxiny subdodávka 15000 kontakt
Dusičnany FIA 250 kontakt
Dusičnany ve vodě FIA 250 kontakt
Dusitany FIA 250 kontakt
Dusitany ve vodě FIA 200 kontakt
Enterobacteriaceae (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Enterococcus spp. kultivační metoda - SOP 150 - 225 kontakt
Escherichia coli kultivační metoda - SOP 240 - 390 kontakt
Escherichia coli - počty kultivační metoda - ČSN EN ISO 240 - 390 kontakt
Escherichia coli - průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Escherichia coli O157 kultivační metoda - ČSN EN ISO 891 - 1341 kontakt
Extrahovatelné látky ve vodě (tuky) gravimetrie 350 kontakt
Fenoly ve vodě fotometrie 390 kontakt
Fluoridy subdodávka 2150 kontakt
Fumonisin B1 a B2 HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Glycerol, glycerin volumetrie, HPLC 250 - 1200 kontakt
Glyceroltriheptanoát (GTH) GC 1700 kontakt
Homogenita krmných směsí a kompletních krmiv HPLC, ICP-OES 500 kontakt
Hrubá vláknina (CF) gravimetrie 530 kontakt
Hrubý protein (N-látky, bílkoviny, proteiny) dle Kjeldahla 635 kontakt
Jód subdodávka 2100 kontakt
Jódové číslo tuku titračně 200 kontakt
Jódové číslo tuku (potravina a krmiva) titračně 550 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) - počet kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Koagulázopozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus) průkaz kultivační metoda - ČSN EN ISO 300 - 225 kontakt
Koliformní baktérie (počet/průkaz) kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Konduktivita vody konduktometrie 100 kontakt
Kontrolní rozbor studna - při podezření na znečištění více analýz 1280 kontakt
Krácený mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 765 - 1065 kontakt
Krácený rozbor - kolaudace studna více analýz 2070 kontakt
Krácený rozbor pitné vody více analýz 1940 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - studna více analýz 2440 kontakt
Krácený rozbor pitné vody - veřejná síť více analýz 2740 kontakt
Kvasinky (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 345 kontakt
Kyselost vodného výluhu, KVV volumetrie 140 kontakt
Lactobacillus acidophilus kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 300 kontakt
Lactobacillus spp. kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 450 kontakt
Listeria monocytogenes - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 635 kontakt
Listeria monocytogenes 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 705 kontakt
Listeria spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 555 - 1005 kontakt
Listeria spp. - imunomagnetická separace kultivační metoda - SOP 467 - 917 kontakt
Listeria spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 485 - 935 kontakt
Listeria spp. - Vidas VIDAS Lis 465 - 915 kontakt
Melamin a kyselina kyanurová HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Metabolizovatelná energie (ME) výpočet ze složek 15 - 2665 kontakt
Mikrobilogický rozbor teplé vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1185 - 1635 kontakt
Minerály a prvky o vyšší koncentraci (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K, P, S) ICP-OES od 560 kontakt
Minerály ve vodě ICP-OES od 100 kontakt
Mykotoxiny - komplexní monitoring (12 nejsledovanějších) HPLC/MS/MS 4500 kontakt
NEL (nepolární extrahovatelné látky) subdodávka 650 kontakt
Nerozpustné nečistoty gravimetrie 200 kontakt
Nezmýdelnitelné látky gravimetrie 220 kontakt
Objemová aktivita Radonu 222 subdodávka 500 kontakt
Ochratoxin A HPLC 1500 kontakt
Organofosforové pesticidy GC od 1550 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Cr kyvetový test Merck 480 kontakt
Oxidovatelnost - CHSK-Mn volumetrie 220 kontakt
Peroxidové číslo tuku (potraviny a krmiva) volumetrie 550 kontakt
Peroxidové číslo tuku (tuky, oleje) volumetrie 200 kontakt
Pesticidy - komplexní monitoring (chlorované, organofosfáty, pyretroidy) GC 4950 kontakt
Pesticidy ve vodě GC 1550 kontakt
pH potenciometrie 100 kontakt
pH vody potenciometrie 100 kontakt
Plísně - počty (pouze krmiva) kultivační metoda - ČSN EN ISO 270 - 345 kontakt
Plísně a kvasinky - ne krmiva kultivační metoda - ČSN EN ISO 150 - 225 kontakt
Plísně druhové určení (pouze krmiva) kultivační metoda 225 - 300 kontakt
Polyaromatické uhlovovodíky ve vodě HPLC 1500 kontakt
Polychlorované bifenyly - PCB GC, kongenerová analýza 2400 kontakt
Popel gravimetrie 310 kontakt
Prvky ve vodě ICP-MS; AMA - 254 100 -350 kontakt
psychrotrofní mikroorganismy kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 225 kontakt
Pyretroidy GC od 1700 kontakt
Radioaktivita Cs134, Cs137 subdodávka 750 kontakt
Radioaktivita Sr90 subdodávka 6600 kontakt
Rezidua inhibičních látek (RIL) - plotnová metoda plotnová metoda 400 - 540 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - carbadox, olaquindox HPLC/MS/MS od 4500 kontakt
Rezidua veterinárních léčiv - malachitová zeleň a další barviva HPLC/MS/MS 4500 kontakt
Rtuť (Hg) AMA - 254 350 kontakt
Salmonella spp. kultivační metoda - SOP 297 - 747 kontakt
Salmonella spp. - 3M molekulární detekční systém 3M 397 - 847 kontakt
Salmonella spp. - kultivačně kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Salmonella spp. - Vidas Vidas - SOP 365 kontakt
Senzorická analýza vody smyslové posouzení 120 kontakt
Škrob v krmivech polarimetricky 180 kontakt
Sůl (chloridy) argentometrie 270 kontakt
sulfitredukující klostridia kultivační metoda - ČSN ISO 150 - 300 kontakt
Sušina, voda, vlhkost gravimetrie 200 kontakt
T2 a HT-2 toxiny HPLC/MS/MS od 3500 kontakt
Těkavé organické látky ve vodě (TOL) a trihalometany (THM) GC 1550 kontakt
Termostatová zkouška ČSN 16 kontakt
Těžké kovy - kontaminanty (Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn, Sn, Al, As, Se) ICP-MS od 800 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku kolorimetrie 70 kontakt
Thiobarbiturové číslo tuku (potraviny a krmiva) kolorimetrie 420 kontakt
Toxaphen CG 2400 kontakt
Tuk extrakčně po hydrolýze 540 kontakt
Tuk (máslo, tuky), volný tuk přímá extrakce 350 kontakt
Tvrdost vody ICP-OES 215 kontakt
Úplný chemický rozbor pitné vody více analýz 10605 kontakt
Úplný mikrobiologický rozbor pitné vody kultivační metoda - ČSN EN ISO 1225 - 1675 kontakt
Veškeré, rozpuštěné a nerozpuštěné látky ve vodě gravimetrie 200 - 310 kontakt
Vitamín A, E subdodávka 2150 kontakt
Vitamín C HPLC 1200 kontakt
Vláknina acido detergentní (ADF) gravimetrie 530 kontakt
Vláknina neutrálnědetergentní (NDF) gravimetrie 530 kontakt
Vyšetření pískovišť, půdy, čistírenských kalů a odpadových vod na zárodky parazitů původce mikroskopie 500 kontakt
Yersinia enterocolytica kultivační metoda - ČSN EN ISO 297 - 747 kontakt
Zákal turbidimetrie 200 kontakt
Zearalenon HPLC 1500 kontakt